Simple będzie współpracować z TCH Systems

Simple - jedyny autoryzowany dystrybutor na polskim rynku oprogramowania Renesans CS firmy Ross Systems - zawarła umowę z TCH Systems, dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji tego systemu.

Simple - jedyny autoryzowany dystrybutor na polskim rynku oprogramowania Renesans CS firmy Ross Systems - zawarła umowę z TCH Systems, dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji tego systemu.

Na mocy tej umowy , mająca wyłączne prawo do tworzenia polskich wersji systemu Renesans CS, i TCH Systems będą współdziałać w prowadzeniu działalności marketingowej, handlowej i dystrybucyjnej produktów Ross Systems.