SilkWorm12000

Comtegra wzbogaciła swoją ofertę o nowy przełącznik Fibre Channel SilkWorm12000 firmy Brocade. Jest to kolejne urządzenie tego producenta z rodziny produktów 2 Gb/s, po przełącznikach SilkWorm 3200 i 3800.

Comtegra wzbogaciła swoją ofertę o nowy przełącznik Fibre Channel SilkWorm12000 firmy Brocade. Jest to kolejne urządzenie tego producenta z rodziny produktów 2 Gb/s, po przełącznikach SilkWorm 3200 i 3800.

SilkWorm 12000 jest produktem klasy Fibre Channel director. Może pracować w rdzeniu sieci SAN. Każdy z portów SilkWorm 12000 może funkcjonować z przepływnością 1 lub 2 Gb/s. Z pomocą Brocade Extended Fabric oraz technologii DWDM (Dense Wave Division Multiplexing), połączenia pomiędzy przełącznikami mogą osiągać odległość 100 km, znacznie poszerzając zasięg sieci SAN.

Nowe rozwiązanie Brocade ISL Trunking pozwala na połączenie czterech łączy ISL pomiędzy dwoma przełącznikami w jedną logiczną magistralę o przepływności 8 Gb/s. ISL Trunking umożliwia maksymalne wykorzystanie wydajności sieci, a także upraszcza administrację i podwyższa bezawaryjność rozwiązania.

SilkWorm 12000 ma modularną architekturę. Przełącznik wyposażono w: dwa procesory kontrolujące pracę przełącznika, do ośmiu płyt przełączających z 16 portami Fibre Channel każda, nadmiarowe moduły zasilaczy i wentylatorów. Zarówno wymiana wszystkich podzespołów, jak i aktualizacja oprogramowania FabricOS odbywają się bez przerywania pracy przełącznika.

Zapewnieniu niezawodności służy zastosowana w przełączniku technologia FSPF (Fabric Shortest Path First), umożliwiająca sieci fabric automatyczne izolowanie problemów, omijając uszkodzone łącza. Bezpieczeństwo pracy powierzono procesorom ASIC przełącznika z wbudowaną technologią Brocade Frame Filtering.

Automatyczne wykrywanie przepływności portu umożliwia rozbudowę sieci SAN opartych na urządzeniach klasy 1 Gb/s.

Twórcy nowego urządzenia przywidzieli dla niego możliwości współpracy z przyszłymi standardami Fibre Channel 10 Gb/s. Wieloprotokołowa architektura umożliwi w przyszłości integrację z nowymi protokołami: FICON, iSCSI, FC-IP oraz InfiniBand.


TOP 200