Siłą do przetargów

Osiem polskich firm, zajmujących się dystrybucją i integracją systemów komputerowych, powołało Konsorcjum Przemysłowo-Handlowe Metronex Komputer.

Osiem polskich firm, zajmujących się dystrybucją i integracją systemów komputerowych, powołało Konsorcjum Przemysłowo-Handlowe Metronex Komputer.

Jak poinformował prezes konsorcjum Andrzej Zieja, reguły jego działania mają być następujące: w przypadku dużych kontraktów do przetargu będą startować firmy wspólnie i w obrębie wspólnych przedsięwzięć dostarczać będą swoje produkty. Wspólne biura serwisowe do utrzymania oprogramowania czy sprzętu, mają dać kontrahentom pewność, że z zakupionymi w konsorcjum systemami nie pozostaną w przyszłości bez serwisu i usług, pozwalających rozwijać zakupione systemy.

W przypadku małych kontraktów i umów, poszczególne firmy zachowają pełną autonomię i będą działać samodzielnie. Konsorcjum ma formułę otwartą. Jego skład może być powiększony.

W skład konsorcjum wcchodzą: Metronex S.A., Warszawa, EDP S.A., Warszawa, (Epson Distribution Poland), Unox S.A., Brzeg Dolny, Demos, sp. z o.o., Gdynia, Zakład Systemów Komputerowych, Kraków, Afix, sp. z o.o., D&D Gliwice, Unicorn S.A., Warszawa.

Konsorcjum miści się w Warszawie przy ul. Mysiej, w siedzibie Metronexu S.A.


TOP 200