Siemensa czekają zmiany

Niemiecki koncern kontynuuje proces restrukturyzacji. Teraz przyszedł czas na IT. Zgodnie z zapowiedzią zarządu firmy na początku 2007 r. Siemens Business Services zostanie zintegrowany z innymi działami biznesowymi koncernu i utworzy nowy podmiot o nazwie Siemens IT Solutions and Services (SIS).

Reorganizacja ma przynieść wzrost efektywności działania i wymierne oszczędności. Siemens spodziewa się, że do połowy 2007 r. sięgną one 1,5 mld euro. Szefem nowej grupy SIS będzie Christoph Kollatz, stojący obecnie na czele Siemens Business Services. W skład SIS wejdzie SBS oraz kilka innych jednostek rozwojowych koncernu: PSE (Program and System Engineering), SISL (Siemens Information Systems Ltd), DIP (Development Innovation and Projects) oraz BIC Business Innovation Center. Nowy podmiot, zatrudniający łącznie ok. 43 tys. osób, będzie miał obroty na poziomie 5 mld euro. Zmiany obejmą także działalność Siemens Business Services w Polsce, ale za razie nie jest znany ich zakres. Przedstawiciele Siemensa informują, że planowana reorganizacja nie dotyczy wrocławskiego centrum rozwoju, które nie znajdowało się nigdy w strukturach SBS.