Siemens zapowiada rozwiązanie UC dla małych firm

Siemens Communications zaprezentuje 22 października nowe rozwiązanie UC (Unified Communications; zunifikowana komunikacja) przeznaczone dla firm z sektora MSP.

Rozwiązanie o nazwie HiPath OpenOffice ME będzie oferować wiele funkcjonalności, które można znaleźć w produktach UC zaprojektowanych z myślą o obsłudze dużych przedsiębiorstw. Z racji wielkości, nowy produkt UC nie oferuje tych rozwiązań redundancyjnych, które są stosowane w podobnych produktach klasy enterprise.

HiPath OpenOffice ME (które może obsługiwać firmy zatrudniające od 20 do 150 pracowników) składa się z trzech podstawowych elementów: pojedynczej aplikacji, która obsługuje wszystkie kategorie komunikowania się; jednego interfejsu użytkownika, który obsługuje zarówno klientów, jak i administratorów; oraz z modułu odpowiedzialnego za raportowanie i zarządzanie, który agreguje dane odbierane z poszczególnych części systemu.

HiPath OpenOffice ME wspiera opcję o nazwie Wireless C20 Controller, która kontroluje cały ruch przesyłany przez poszczególne połączenia kablowe i bezprzewodowe obsługujące firmę. Pozwala to przypisywać użytkownikowi jeden numer telefoniczny, wykorzystywany następnie do łączenia się z wszystkimi urządzeniami wspieranymi przez rozwiązanie.

HiPath OpenOffice ME pojawi się oficjalnie na rynku na początku 2008 r. Przewidywana cena - od 270 USD za użytkownika.


TOP 200