Siemens wspiera PTC w programie partnerskim

Siemens IC Mobile Networks podpisał z Polską Telefonią Cyfrową umowę o wspólnej realizacji Programu partnerskiego wdrażanego w sieci Era przez PTC.

Firmy będą współpracować przy opracowywaniu nowych rozwiązań usług mobilnych działających w sieci Era. Pierwszą z nich jest, oferowana od 26 października w pakiecie Era Biznes usługa Mobilny Pracownik. Funkcjonuje ona w oparciu o dwa komponenty: aplikację Siemensa m.traction Resource Control oraz platformę lokalizacyjną, udostępniającą informacje o lokalizacji karty SIM w terenie.

Usługa znajduje zastosowanie w firmach, których pracownicy są w nieustannym ruchu, obsługując klientów poza przedsiębiorstwem, dokonując napraw serwisowych lub wykonując bieżącą działalność poza zakładem pracy.

Zobacz również:

Aplikacja Mobilny Pracownik zapewnia lokalizację użytkowników telefonów komórkowych opartą na informacji uzyskanej z sieci telefonii komórkowej GSM wraz z wyświetleniem pozycji na mapie stanowiska dyspozytorskiego oraz daje możliwość zarządzania zadaniami poprzez WAP i SMS. Usługa informuje dyspozytora o aktualnym stanie zleconych pracownikom prac, a ponadto rejestruje historię przemieszczania się pracowników i realizację zadań, archiwowaną w postaci plików wygodnych do dalszej analizy.

„Dotychczas wszystkie nasze aplikacje, które wdrożyliśmy w sieciach operatorów, były oferowane przez operatorów, natomiast w tym wypadku Siemens po raz pierwszy występuje w roli bezpośredniego dostawcy usługi. Klienci bezpośrednio z Siemensem podpisują umowę na korzystanie z usługi, natomiast Siemens sam utrzymuje i zarządza usługą, gdyż całą operacją zajmują się jego pracownicy. Klienci nie są obciążani ani kosztami instalacjami oprogramowania, ani utrzymaniem infrastruktury informatycznej, co jest dla nich korzystniejsze finansowo. Z usługi można korzystać za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej” – poinformowała Iwona Jagodzińska-Mazur, kierownik ds. Kluczowych Klientów w dziale Rozwiązania Mobilne Siemens ICMN.


TOP 200