Siemens wprowadza architekturę HiPath

Dział Information and Communication Networks firmy Siemens wprowadził nową konwergentną architekturę HiPath (Siemens Enterprise Convergence Architecture) umożliwiającą komunikację opartą na protokole IP.

Dział Information and Communication Networks firmy Siemens wprowadził nową konwergentną architekturę HiPath (Siemens Enterprise Convergence Architecture) umożliwiającą komunikację opartą na protokole IP.

Nadrzędnym celem strategii HiPath jest dostarczenie elastycznych, wydajnych i racjonalnych rozwiązań do zintegrowanej komunikacji oraz zintegrowanych aplikacji w środowisku IP. Siemens określa architekturę HiPath jako ewolucyjną, to znaczy dającą klientom możliwość wyboru, kiedy i jak wprowadzać nowe aplikacje, uwzględniając przy tym strategię przedsiębiorstwa i uwarunkowania czasowe. HiPath jako otwarta platforma komunikacyjna, wykorzystująca standardowe protokoły, ma ochraniać dokonane wcześniej inwestycje.

HiPath tworzy podstawę rozszerzenia wielu obecnych rozwiązań służących do optymalizacji procesów biznesowych. Można tu wymienić na przykład zarządzanie kontaktami z klientami, centra obsługi w witrynach internetowych (call centers), e-biznes, współpracę — zarówno wewnątrz firm, jak też tworzenie zespołów wirtualnych — oraz zdalną pracę. Nowa architektura ma umożliwić istniejącym specjalizowanym aplikacjom i sieciom całkowite współdziałanie. HiPath oferuje skalowalne rozwiązania do komunikacji głosowej i przesyłania danych, zapewniające taki sam wysoki standard dostępności i niezawodności oraz jakości usług jak obecne sieci telekomunikacyjne.

HiPath pozwala zarządzać komunikacją przedsiębiorstwa, obsługując scentralizowane i/lub rozproszone konfiguracje serwerów, punkty dostępu, aplikacje oraz pojedyncze systemy, niezależnie od ich faktycznej lokalizacji przestrzennej. Różnorodne rozwiązania pozwalają na pełną integrację produktów i aplikacji firmy Siemens. W rozwiązaniach opartych na nowej architekturze można też stosować rozwiązania innych dostawców.

Ważnymi składnikami ewolucyjnej strategii HiPath są serwery komunikacyjne Hicom i systemy HiPath 5000 (dawniej HiNet) oparte na technologii IP, które firma Siemens zaprezentowała podczas targów „CeBIT 2000”. Innymi nowymi produktami są: gateway IP RG2500, udoskonalone telefony IP serii optiPoint oraz aplikacje do obsługi procesów oparte na protokole IP. W ciągu tego i przyszłego roku Siemens wprowadzi na rynek następne produkty i aplikacje zgodne z architekturą HiPath. Według prognoz rozwoju rynku rozwiązań opartych na protokole IP będą to produkty przeznaczone przede wszystkim dla segmentu małych i średnich firm oraz aplikacje przeznaczone do obsługi klientów, tzw. aplikacje Customer Care.

Architektura HiPath umożliwia tworzenie rozwiązań dla użytkowników pracujących z różnymi terminalami końcowymi, w różnych sieciach i korzystających z różnorodnych aplikacji. Ponadto oferuje zarządzanie systemem, pozwalające administrować tymi rozwiązaniami w całej infrastrukturze sieci. HiPath pozwala tworzyć struktury złożone z rozproszonych — lokalnie lub globalnie — sieci i aplikacji, które działają i są zarządzane jak pojedynczy system.

Infrastruktura oparta na architekturze HiPath obsługuje sieci oparte zarówno na protokole IP, jak też ISDN, TDM i ATM oraz sieci mieszane. Program Application Composer, zawierający bibliotekę obiektów, pozwala szybko i elastycznie dostosować rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta. Rozwiązania oparte na architekturze HiPath odznaczają się wysokim stopniem skalowalności, dzięki temu można je stosować w firmach o różnej wielkości i rozbudowywać, co ma umożliwić spełnienie wymagań klienta również w przyszłości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200