Siemens rozszerza platformę SURPASS

Siemens Information and Communication Networks rozszerzył przeznaczoną dla operatorów sieciowych, konwergentną platformę systemów IP klasy operatorskiej SURPASS, uzupełniając ją o serię rozwiązań Surpass hiE. Umożliwiają one tworzenie sieci następnej generacji NGN (Next Generation Networks).

Surpass hiE 9200 jest pierwszym produktem platformy Surpass, wyposażonym zarówno w usługi IP, jak i we wszystkie pozostałe funkcje technologii komutacyjnej EWSD opartej na TDM. Platforma ułatwia migrację usług z tradycyjnych sieci TDM do sieci NGN i pozwala operatorom sieciowym korzystać z możliwości biznesowych, jakie dają usługi IP.

Na platformie hiE 9200 połączono tradycyjną technologię EWSD z technologią Surpass hiQ 9200, wcześniejszym rozwiązaniem IP używanym przez operatorów sieciowych. Zależnie od potrzeb użytkownika, platformę tę można użytkować jako system TDM, system IP lub jako ich kombinację.

Serwer hiE 9200 wyposażono we wszystkie funkcje dla usług głosowych i kontroli połączeń telefonicznych – potrzebnych do obsługi standardowych protokołów i produktów: telefonów IP, programowanych klientów IP, central IP PABX, wiele zintegrowanych urządzeń dostępowych IAD (Integrated Access Device) i zakończeń abonenckich CPE (Customer Premises Equipment). Dodatkowo platforma obsługuje protokół sygnalizacyjny SIP (Session Initiation Protocol) i udostępnia usługi oparte na protokole H.323.

Niedawno uzupełnił swą komunikacyjną ofertę o węzeł sterujący Softswitch Surpass hiQ 8000. Ta platforma jest przeznaczona dla operatorów, którzy chcą zmodernizować eksploatowaną sieć i udostępnić multimedialne usługi IP w określonych punktach sieci oraz skoncentrować się na świadczeniu usług przesyłania głosu w rozwiązaniach nakładkowych.


TOP 200