Siemens rozszerza platformę SURPASS

Siemens Information and Communication Networks rozszerzył przeznaczoną dla operatorów sieciowych, konwergentną platformę systemów IP klasy operatorskiej SURPASS, uzupełniając ją o serię rozwiązań Surpass hiE. Umożliwiają one tworzenie sieci następnej generacji NGN (Next Generation Networks).

Surpass hiE 9200 jest pierwszym produktem platformy Surpass, wyposażonym zarówno w usługi IP, jak i we wszystkie pozostałe funkcje technologii komutacyjnej EWSD opartej na TDM. Platforma ułatwia migrację usług z tradycyjnych sieci TDM do sieci NGN i pozwala operatorom sieciowym korzystać z możliwości biznesowych, jakie dają usługi IP.

Na platformie hiE 9200 połączono tradycyjną technologię EWSD z technologią Surpass hiQ 9200, wcześniejszym rozwiązaniem IP używanym przez operatorów sieciowych. Zależnie od potrzeb użytkownika, platformę tę można użytkować jako system TDM, system IP lub jako ich kombinację.

Zobacz również:

Serwer hiE 9200 wyposażono we wszystkie funkcje dla usług głosowych i kontroli połączeń telefonicznych – potrzebnych do obsługi standardowych protokołów i produktów: telefonów IP, programowanych klientów IP, central IP PABX, wiele zintegrowanych urządzeń dostępowych IAD (Integrated Access Device) i zakończeń abonenckich CPE (Customer Premises Equipment). Dodatkowo platforma obsługuje protokół sygnalizacyjny SIP (Session Initiation Protocol) i udostępnia usługi oparte na protokole H.323.

Niedawno uzupełnił swą komunikacyjną ofertę o węzeł sterujący Softswitch Surpass hiQ 8000. Ta platforma jest przeznaczona dla operatorów, którzy chcą zmodernizować eksploatowaną sieć i udostępnić multimedialne usługi IP w określonych punktach sieci oraz skoncentrować się na świadczeniu usług przesyłania głosu w rozwiązaniach nakładkowych.


×