Siemens przejął większość akcji SNI

Siemens AG przejął już przeszło 95% akcji niemieckiej kompanii komputerowej Siemens-Nixdorf Informationssystem AG (SNI).

Siemens AG przejął już przeszło 95% akcji niemieckiej kompanii komputerowej Siemens-Nixdorf Informationssystem AG (SNI). Do października 1991 r. kontrolował ok. 78% akcji SNI, a następnie w ciągu półtora miesiąca zakupił dalsze pakiety akcji w cenie przeszło 143 USD za jeden udział. SNI zakończyła ostatni rok finansowy ze stratami 490 mln USD.


TOP 200