Siemens oferuje w Polsce Open Transport Network

Siemens wprowadził na rynek polski systemy sieciowe OTN (Open Transport Network), przeznaczone do budowy wielomedialnych sieci integrujących przesyłanie głosu, danych i wideo. Zaletami rozwiązania są: otwarta, modułowa architektura pozwalająca na współpracę z już istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami, łatwe dopasowanie do potrzeb użytkowników i scentralizowane zarządzanie.

Siemens wprowadził na rynek polski systemy sieciowe OTN (Open Transport Network), przeznaczone do budowy wielomedialnych sieci integrujących przesyłanie głosu, danych i wideo. Zaletami rozwiązania są: otwarta, modułowa architektura pozwalająca na współpracę z już istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami, łatwe dopasowanie do potrzeb użytkowników i scentralizowane zarządzanie.

Podstawowe elementy OTN to pierścieniowa światłowodowa sieć o prze- pustowości 36 Mb/s, 150 Mb/s lub 600 Mb/s (są to odpowiednio: OTN-36, OTN-150 i OTN-600), do której można dołączyć maksymalnie 36 węzłów N12 w przypadku rozwiązania OTN-36 lub do 250 węzłów N22 - OTN-150 i OTN-600. Każde z urządzeń węzłowych jest dostarczane w modularnej obudowie umożliwiającej instalację maksymalnie 8 kart interfejsów pozwalających na przyłączenie odpowiednich urządzeń i systemów lokalnych lub zewnętrznych.

W skład zestawu standardowych interfejsów wchodzą m.in. karty RS232, RS422, RS485, Ethernet 10/100 Mb/s, karty do podłączania telefonów analogowych i cyfrowych, systemów audio i (transmisja sygnałów PAL, NTSC i MJPEG), a także zewnętrznych central telefonicznych lub telekomunikacyjnych sieci Sonet/SDH.

Konsola administratora może być podłączona do dowolnego węzła sieci OTN. Oprogramowanie do zarządzania systemem umożliwia jego konfigurację, monitorowanie i automatyczną odbudowę połączeń sieci. Każdy węzeł niezależnie wykonuje sprzętowe algorytmy zamykania lub zmiany pętli optycznej.

Maksymalna odległość między węzłami w szkielecie OTN-36 wynosi 60 km, OTN-150 - 76 km, OTN-600 - 53 km.

Wszechstronny

W sieci OTN można implementować różne funkcje, jak wewnętrzny system telefoniczny (analogowy i cyfrowy), zewnętrzne połączenia telefoniczne wykorzystujące Internet (VoIP), system nadzoru wideo z możliwością zdalnego, ręcznego lub automatycznego sterowania kamerami, połączenia lokalnych sieci Ethernet.

Prawdopodobnie pod koniec br. będzie dostępna nowa wersja systemu o przepustowości 2,4 Gb/s oraz karty interfejsów dla gigabitowego Ethernetu.

OTN jest systemem uniwersalnym, ale przeznaczonym do zastosowań specja- lizowanych, a nie na rynek masowy. Na liście referencyjnej tego rozwiązania znajduje się kilkadziesiąt pozycji, m.in. lotniska w San Francisco i Dusseldorfie.


TOP 200