Siemens nawiązuje współpracę z IBM

Infineon Technologies, dział półprzewodników wyodrębniony 1 kwietnia br. ze struktur Siemensa, podpisał list intencyjny z IBM, na mocy którego we Francji powstanie spółka typu joint venture, produkująca układy scalone i półprzewodnikowe.

Infineon Technologies, dział półprzewodników wyodrębniony 1 kwietnia br. ze struktur Siemensa, podpisał list intencyjny z IBM, na mocy którego we Francji powstanie spółka typu joint venture, produkująca układy scalone i półprzewodnikowe.

Inwestycja ma kosztować 500 mln USD, a głównym produktem będą układy logiczne wytwarzane w już istniejącej fabryce IBM niedaleko Paryża. W ostatnim czasie zakłady te skoncentrowały się na produkcji układów pamięci do przetwarzania danych a nie układach zapamiętywania informacji.

W ciągu ostatnich kilku lat wielu producentów na rynku półprzewodników zostało zmuszonych do zamknięcia zakładów bądź ograniczenia działalności na rynku układów pamięci. Wynikało to z przepełnienia rynku i drastycznego spadku cen. Analitycy twierdzą jednak, że sytuacja ta poprawia się.