Siemens modernizuje sieć Telefonii Dialog

Siemens Communications podpisał z Telefonią Dialog czteroletni kontrakt na usługi wsparcia serwisowego i modernizację sprzętowo-programową sieci komutacyjnej operatora. W ramach umowy nową funkcjonalność zyskają m.in. centrale EWSD oraz system zarządzania siecią teletransmisyjną - TNMS.

Kontrakt zakłada wdrożenie w Telefonii Dialog zestawu usług "System Care", pozwalających zoptymalizować wydatki inwestycyjne i eksploatacyjne oraz podnieść poziom niezawodności i stabilności sieci teletransmisyjnej operatora. Jest to trzecia umowa Siemensa, w której będzie wykorzystany program "System Care".

Realizacja postanowień czteroletniej umowy ma zapewnić Telefonii Dialog wsparcie techniczne i merytoryczne z zakresu utrzymania i zarządzania siecią komutacyjną i teleinformatyczną. Infrastruktura dostępowa operatora ma zostać objęta systemem ciągłego monitoringu, co w konsekwencji, według założeń obu spółek, podniesie jej stabilność.