Siemens-Nixdorf prostuje

W Computerworld nr 23 z 6 czerwca br. ukazała się relacja z konferencji prasowej, zorganizowanej przez polską filię Siemens-Nixdorf, poświęconej systemowi komputerowemu ułatwiającemu policji wyszukiwanie i porównywanie odcisków linii papilarnych podejrzanych (S-AFIS nie tylko dla policji). Ciesząc się z zainteresowania prasy tym produktem czuję się jednak w obowiązku do sprostowania kilku informacji zawartych w relacji.

W Computerworld nr 23 z 6 czerwca br. ukazała się relacja z konferencji prasowej, zorganizowanej przez polską filię Siemens-Nixdorf, poświęconej systemowi komputerowemu ułatwiającemu policji wyszukiwanie i porównywanie odcisków linii papilarnych podejrzanych (S-AFIS nie tylko dla policji). Ciesząc się z zainteresowania prasy tym produktem czuję się jednak w obowiązku do sprostowania kilku informacji zawartych w relacji.

Po pierwsze firma Siemens-Nixdorf nie jest jedynym oferentem tego rodzaju systemów. Inne firmy także mogą poszczycić się ciekawymi rozwiązaniami w tej materii.

Po drugie wyrażony przez autora pogląd o uprzywilejowanej pozycji SNI nie odpowiada obecnej sytuacji. W rzeczywistości polska policja znajduje się w trakcie prac związanych z testowaniem i oceną dostępnych systemów do identyfikacji daktyloskopijnych i SNI, podobnie jak inni zainteresowani, oczekuje na rozpisanie przetargu.

Tadeusz Beliwar

Dyrektor Marketingu Siemens-Nixdorf

Przedstawicielstwo w Warszawie

Od redakcji:

Chochlik drukarski zamienił zwrot "jednym z wielu kandydatów" na "najpoważniejszym kandydatem". Stąd i całe nieporozumienie, za które przepraszamy Czytelników CW oraz zainteresowanych.


TOP 200