Siemens ICN dostarcza optykę dla Dialogu

Operator telefonii stacjonarnej, Telefonia Dialog SA, podpisała kolejną umowę ramową z Siemens Information and Communication Networks dotyczącą współpracy w zakresie utrzymania i inwestycji telekomunikacyjnych w sieci Dialog.

Po czerwcowym porozumieniu z TPSA na udostępnianie abonentom TP połączeń międzystrefowych oraz międzynarodowych z siecią za pomocą prefiksu 1011 (Dialog) oraz po wdrożeniu usługi komutowanego dostępu do Internetu, Telefonia Dialog postanowiła rozszerzyć możliwości swej infrastruktury telekomunikacyjnej o kolejne rozwiązania optyczne.

Na podstawie zawartej niedawno umowy, Siemens ICN dostarczy Telefonii Dialog optyczne rozwiązania sieci teletransmisyjnych oraz systemy komutacji dla łączności głosowej i transmisji danych. Podpisane ustalenia określają warunki współpracy między obiema firmami w zakresie zakupów inwestycyjnych realizowanych w celu prawidłowego utrzymania istniejącej sieci, jak również tworzenia nowych oraz rozbudowy sieci należących do Telefonii Dialog SA. Z usług operatora korzysta obecnie 382 tysiące abonentów i 70 tysięcy internautów.

Zobacz również:


TOP 200