Sięgnąć do konsoli

Do niedawna podstawowym sposobem zdalnego zarządzania serwerami internetowymi było łączenie się z nimi za pośrednictwem sesji komunikacyjnych Telnet. Rozwiązanie to przestało się sprawdzać w przypadku serwerów Windows NT. Popularność zaczęły zdobywać narzędzia umożliwiające zdalną pracę z wykorzystaniem interfejsu graficznego.

Do niedawna podstawowym sposobem zdalnego zarządzania serwerami internetowymi było łączenie się z nimi za pośrednictwem sesji komunikacyjnych Telnet. Rozwiązanie to przestało się sprawdzać w przypadku serwerów Windows NT. Popularność zaczęły zdobywać narzędzia umożliwiające zdalną pracę z wykorzystaniem interfejsu graficznego.

Na uwagę zasługuje pakiet VNC (Virtual Network Computing). Zarówno aplikacja, jak i kod źródłowy są dostępne bezpłatnie, w ramach licencji GNU. Zalety VNC to: praca na wielu platformach systemowych, wyjątkowo mały rozmiar (cały pakiet ma ok. 1,5 MB, przy czym aplikacja kliencka zajmuje zaledwie 150 KB) i efektywny algorytm kompresji obrazu przekazywanego przez sieć. Każda wersja kliencka VNC może współpracować z komponentem serwerowym działającym na dowolnej platformie. Producent udostępnia również aplikację kliencką VNCviewer napisaną w Javie, co pozwala uruchamiać ją w dowolnej przeglądarce.

Do najpopularniejszych konkurencyjnych rozwiązań należy pcAnywhere Symanteca.


TOP 200