Siedmiu wspaniałych

Siedem wielkich firm komputerowych: IBM, Novell Inc., Apple Computer Inc., Taligent, Oracle Corp., WordPerfect Corp. i Xerox Corp., zjednoczyło siły w celu opracowania nowego standardu systemów operacyjnych zorientowanych obiektowo. Ma to niewątpliwie prowadzić do stworzenia konkurencji dla dotychczas niezachwianej pozycji rynkowej interfejsu OLE produkcji Microsoft Corp.

Siedem wielkich firm komputerowych: IBM, Novell Inc., Apple Computer Inc., Taligent, Oracle Corp., WordPerfect Corp. i Xerox Corp., zjednoczyło siły w celu opracowania nowego standardu systemów operacyjnych zorientowanych obiektowo. Ma to niewątpliwie prowadzić do stworzenia konkurencji dla dotychczas niezachwianej pozycji rynkowej interfejsu OLE produkcji Microsoft Corp.

Powstałe konsorcjum przyjęło nazwę Component Integration Laboratories. Już w I kw. 1994 r., grupa ma dostarczyć zestaw aplikacji na systemy Windows, Macintosh i OS/2. Pozwolą one na połączenie w jednolitym środowisku następujących elementów: IBM System Object Model, formatu przechowywania danych obiektowych Apple Bento i języka Open Scripting Architecture. System będzie też zgodny z architekturą OpenDOC, wprowadzoną w br. na rynek przez IBM, Novell, Apple, WordPerfect i Borland. Ma być również przystosowany do pracy w sieci.

Ze strony Microsoftu możemy spodziewać się reakcji w postaci nowego obiektowego systemu operacyjnego Cairo, będącego wersją rozwojową Windows NT. Warto jednak dodać, że do 1995 r. Microsoft nie planuje dystrybucji sieciowej wersji OLE, która dostępna będzie dopiero w zestawie Cairo. Pozwoli to na chwilową dominację rynkową konsorcjum, proponującego użytkownikom korzystanie z OpenDOC, wyposażonego w standard Common Object Request Broker Architecture (będący częścią IBM Distributed System Object Model).


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200