Siedem w jeden

W ramach programu oszczędnościowego Ericsson połączył siedem lokalnych europejskich oddziałów (m.in. w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Słowenii) w jeden, obejmujący swoim działaniem cały region Europy Środkowej.

W ramach programu oszczędnościowego Ericsson połączył siedem lokalnych europejskich oddziałów (m.in. w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Słowenii) w jeden, obejmujący swoim działaniem cały region Europy Środkowej.

Jego szefem został Ake Enell. Dotychczasowi prezesi lokalnych oddziałów pozostaną odpowiedzialni za rynki krajowe.


TOP 200