Sieciowe systemy operacyjne typu "peer-to-peer"

Połączenie kilku komputerów między sobą pozwala na uzyskanie wspólnego dostępu do danych i urządzeń peryferyjnych, lecz może także przekształcić zespół użytkowników w grupę roboczą (workgroup), w której można dzielić zadania. W tak połączonym zespole pracowników można korzystać z poczty elektronicznej (E-mail), przesyłając dokumenty i korespondencję zgodnie z wcześniej określonym rozdzielnikiem lub też za pomocą dziennego harmonogramu pracy (terminarza) koordynować rozkład zajęć całej grupy. Taki rodzaj pracy może być idealnym rozwiązaniem w urzędzie, pozwalając na lepsze wykorzystanie czasu pracy, nie wspominając o możliwościach precyzyjnej kontroli zajęć każdego z urzędników.

Rynek sieci LAN typu peer jest zdominowany przez produkty firmy Artisoft (LANtastic), Novell (NetWare Lite i obecnie Personal NetWare) i Microsoft (Windows for Workgroups). W roku 1992 podział tego rynku wynosił odpowiednio jak 42, 25 i 4 procent. Ze względu na rosnącą popularność Windows for Workgroups (aktualnie sprzedaż WfW 3.11 przewyższa nawet sprzedaż Windows 3.1 - patrz rubryka Aktualności w poprzednim numerze CW - a warto dodać, że na rynku polskim ukazała się niedawno wersja spolonizowana tego pakietu) - zarówno Artisoft jak i Novell opracowali nowe wersje lub wręcz nowe produkty tego typu. Wszystkie są wyposażone w możliwość centralnego zarządzania siecią.

Novell na przełomie roku 93/94 wprowadził na rynek nowy produkt, zastępujący oferowany do tej pory pakiet NetWare Lite. Jest to system Personal NetWare, który ze względu na wykorzytywanie przy instalacji systemu Novell DOS 7.0 nosi numer 7.0. Jak to można zauważyć w załączonym zestawieniu właściwości systemów typu peer jest to pakiet w porównaniu ze swoimi konkurentami najtańszy. Z tego też względu jest to najtańsza droga wejścia do systemów NetWare - po zainstalowaniu taniego systemu typu peer można, np. w miarę rosnących potrzeb firmy, podłączyć go do serwera NetWare. Dzięki Novell DOS 7.0 pakiet Personal NetWare oferuje właściwości pracy wielozadaniowej z wywłaszczeniem (preemptive multitasking) i umożliwia uruchomienie aplikacji DOS w trybie chronionym. Jego kolejną zaletą jest najlepszy pośród omawianych systemów sposób zabezpieczenia danych stosujący system haseł na poziomie urządzeń, plików i katalogów. Nie bez znaczenia jest także możliwość przesyłania replik drzewa katalogowego na inne komputery w sieci Personal NetWare, przez co ich użytkownik ma na swoim komputerze informację o zasobach stowarzyszonych w sieci komputerów.

O ile Novell obstawił najtańszą, najbardziej dostępną część rynku LAN typu peer, to firma Artisoft poprzez wersję LANtastic 6.0 zamierza opanować rynek high-end, pozwalający na większą i bardziej rozległą integrację różnych usług sieciowych. Stosowana przez LANtastic technologia Universal Client pozwala na połączenie stacji roboczych z zasobami, które położone są na serwerach pod kontrolą NetWare, LAN Manager czy LAN Server. Głównym ograniczeniem takich połączeń jest brak wykorzystania w tym momencie systemu haseł czy zabezpieczeń dostępu do plików. Stacje robocze pracujące pod kontrolą Windows mogą, jako klienci LANtastic 6.0, korzystać z bardzo rozbudowanej oferty przesyłania komunikatów, na którą składają się poczta elektroniczna, dostęp do BBS, metody filtracji otrzymywanej informacji itp. Niektórymi właściwościami, które wyróżniają ten pakiet wśród konkurencyjnych produktów jest np. współpraca z zasilaczami UPS, możliwość zdalnego administrowania serwerem czy automatyczne rozłączanie nie wykorzystywanych połączeń. Na dodatek system LANtastic 6.0 jest zgodny z poprzednimi produktami Artisoft - LANtastic 5.0 oraz Simply LANtastic. Jako porównywalny z WfW jest przy tym dostępny dla klientów DOS (którzy w tym trybie pracy nie mogą jednocześnie korzystać z pełnych możliwości przesyłania komunikatów).

Z kolei właśnie dla komputerów pracujących pod kontrolą DOS dostępny jest pakiet Workgroup Add-on 3.11 for MS-DOs, który umożliwia pracę klientów DOS-owych w sieci oraz możliwość równorzędnego dostępu z komputerów PC wyposażonych w procesory 8086 lub 80826 do zasobów sieci pracującej pod kontrolą Windows for Workgroups, Windows NT czy Windows NT Advanced Server.


TOP 200