Sieciowe spotkanie

Poznań będzie miejscem międzynarodowej konferencji poświęconej technologiom sieciowym. Po raz pierwszy w tej części Europy zorganizowana zostanie w czerwcu br. konferencja europejskiego stowarzyszenia Trans-European Research and Education Networking Association - TERENA Networking Conference 2005.

Poznań będzie miejscem międzynarodowej konferencji poświęconej technologiom sieciowym. Po raz pierwszy w tej części Europy zorganizowana zostanie w czerwcu br. konferencja europejskiego stowarzyszenia Trans-European Research and Education Networking Association - TERENA Networking Conference 2005.

Jej współorganizatorem jest Poznańskie Centrum Superkomupterowo-Sieciowe (PCSS), które reprezentuje polskie środowisko w Ogólnoeuropejskim Stowarzyszeniu Sieci Naukowo-Badawczych i Edukacyjnych TERENA. Patronem konferencji jest Computerworld.

Połączyć rozproszone zasoby

Celem działania organizacji TERENA jest "promocja i rozwój wysoko rozwiniętej infrastruktury informacyjnej i telekomunikacyjnej o zasięgu międzynarodowym, głównie dla wspomagania prac naukowo-badawczych i nauczania". Organizowane przez nią konferencje mają bogatą historię i znaczący wkład w rozwój technologii związanych z sieciami komputerowymi i ich wdrażaniem do codziennego życia. Spotykają się na nich zarówno przedstawiciele środowisk akademickich, jak i największych firm z branży teleinformatycznej. Co roku są organizowane w innym kraju będącym członkiem stowarzyszenia TERENA. Tegoroczna, poznańska konferencja będzie największą z dotychczasowych.

Program TERENA Networking Conference 2005 poświęcony jest w głównej mierze dyskusji nad rozwojem powszechnie dostępnych rozwiązań pozwalających na łączenie rozproszonych zasobów w wielką światową pajęczynę. Stąd taki, a nie inny tytuł konferencji - The World of Pervasive Networking. W gąszczu wszechobecnych sieci coraz większe znaczenie ma integracja i koordynacja prac w środowiskach rozproszonych, czyli tzw. technologie gridowe. Często dotyczą one nowoczesnych modeli przetwarzania pozwalających na maksymalne wykorzystanie połączonych siecią mocy obliczeniowych i to zarówno dużych superkomputerów, jak i małych maszyn, np. palmtopów. Efektywne wykorzystanie rozsianych po całym świece zasobów może pozwolić na symulacje wielkiej skali, niemożliwe do osiągnięcia na pojedynczym systemie. Poznańską konferencję będzie otwierał wykład prof. Eda Seidela z Louisiana University w USA, autorytetu w zakresie gridu.

Bezpieczeństwo w sieci

Kolejną ważna kwestią znajdującą odzwierciedlenie w programie TERENA Networking Conference 2005 jest bezpieczeństwo . W infrastrukturze współczesnego państwa sieci informatyczne są jednym z najbardziej newralgicznych i strategicznych elementów infrastruktury. Jedna z głównych sesji tej konferencji poświęcona będzie bezpieczeństwu i to nie tylko w wymiarze biernym - tzn. przestrzegania procedur czy zabezpieczenia przed włamaniami i różnego rodzaju niepożądanym interwencjom - ale w wymiarze aktywnym, tzn. antycypowania dalszego rozwoju metod przenikania do innych systemów i zabezpieczeń przeciwko nim.

TERENA Networking Conference 2005 odbędzie się w dniach 6-10 czerwca br. w Poznaniu, w nowo wybudowanym Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Szczegółowy program można znaleźć na stronach:http://www.terena.nl/conferences/tnc2005 .


TOP 200