Sieciowe bezpieczeństwo

IBM wprowadził na rynek eNetwork Software - pakiet zabezpieczający sieć korporacyjną i realizowane za jej pośrednictwem transakcje.

IBM wprowadził na rynek eNetwork Software - pakiet zabezpieczający sieć korporacyjną i realizowane za jej pośrednictwem transakcje.

IBM wprowadził na rynek nowy zintegrowany pakiet oprogramowania, mający umożliwić dokonywanie bezpiecznych transakcji za pośrednictwem Internetu oraz budowanie bezpiecznych intranetów i extranetów. Nowe oprogramowanie eNetwork Software łączy aplikacje realizujące funkcjonalność usług katalogowych, sieci wirtualnych i serwera firewall, pozwalając na tworzenie kompleksowego systemu zabezpieczeń, opartego na usługach katalogowych.

Obawa przed Internetem

"Głównym powodem opracowania pakietu eNetwork były sygnały od naszych klientów, którzy nie angażowali się w projekty związane z handlem elektronicznym z powodu braku narzędzi zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa" - mówi Al Zollar, dyrektor generalny działu IBM eNetwork Software. Opinię tę potwierdzają firmy analityczne IDC i Gartner Group, uważając, że problem odpowiednich zabezpieczeń jest najważniejszy dla firm wdrażających rozwiązania internetowe. Prognozują też, że wydatki na bezpieczeństwo związane z działalnością handlową za pośrednictwem Internetu przekroczą w tym roku 8,3 mld USD.

Podstawą wszystkich produktów wchodzących w skład pakietu eNetwork jest serwer usług katalogowych eNetwork LDAP Directory Server. Jak wskazuje nazwa - głównym interfejsem komunikacyjnym, za pośrednictwem którego poszczególne aplikacje korzystają z usług katalogowych, jest LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Produkt ten stanowi główne repozytorium informacji o użytkownikach, konfiguracji oprogramowania i ustawieniach dotyczących bezpieczeństwa. Jest on obecnie dostarczany bezpłatnie w wersji dla systemu AIX oraz jako część OS/390 Security Server. IBM zapowiada także wprowadzenie jego wersji dla systemów OS/400, Windows NT i Sun Solaris.

Integracja jest najważniejsza

LDAP Directory Server stanowi swego rodzaju spoiwo integrujące różne komponenty pakietu eNetwork Software, pracując nawet na różnych platformach systemowych.

Kolejnym komponentem wchodzących w skład nowego pakietu IBM jest eNetwork Firewall - serwer instalowany na obrzeżu sieci filtrujący cały ruch sieciowy przesyłany między sieciami publicznymi a intranetem i zabezpieczający przed nie autoryzowaną ingerencją. IBM udostępnił ten produkt w wersjach dla systemów AIX i Windows NT. Dotychczas firma ta nie oferowała firewalla pracującego na platformie systemowej Microsoftu.

Namiastkę integracji międzyplatformowej zapewni Global Sign-On for Multiplatforms 1.5, wchodzący w skład pakietu eNetwork. Umożliwia on użytkownikowi uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów sieciowych po jednokrotnym zalogowaniu do systemu. Aktualnie dostarczana aplikacja realizuje pojedynczy login do aplikacji Lotus Domino, a także PeopleSoft i wielu popularnych baz danych oraz systemów operacyjnych. Kolejna wersja tego produktu, oznaczona numerem 2.0, będzie także w pełni zintegrowana z pakietem Tivoli. Jej premiera zapowiadana jest na lato br.

Pakiet pełen niespodzianek

Wśród innych technologii proponowanych w pakiecie eNetwork Software znajdują się także IBM KeyWorks, stosowany jako rozwiązanie do odzyskiwania utraconych danych (zgodne ze standardem Common Data Security Architecture, opracowanym przez Open Group), IBM DCE for AIX - narzędzie umożliwiające dotychczasowym klientom środowiska DCE (Distributed Computing Environment) jego rozszerzenie na Internet oraz IBM eNetwork Virtual Private Network. Ostatnie z tych rozwiązań pozwoli na budowę bezpiecznych sieci wirtualnych, umożliwiając realizację poufnych transmisji z oddalonymi użytkownikami, sieciami lokalnymi lub partnerami handlowymi przy wykorzystaniu Internetu jako medium komunikacyjnego.


TOP 200