Sieciowa integracja z Novellem

Cisco Systems dołączył do firm wspierających usługi katalogowe Novella. Za ich pośrednictwem będzie można zarządzać produktami oferowanymi w ramach programu Cisco Assure.

Cisco Systems dołączył do firm wspierających usługi katalogowe Novella. Za ich pośrednictwem będzie można zarządzać produktami oferowanymi w ramach programu Cisco Assure.

Cisco Systems zawarł z Novellem porozumienie o współpracy w zakresie integracji usług katalogowych Novell Directory Services (NDS) ze sprzętem sieciowym Cisco. Nie zamierza on jednak zintegrować NDS ze swoimi urządzeniami, a jedynie udostępnić Novellowi ich specyfikację w standardzie DEN. O usługi NDS rozszerzony zostanie program Cisco Assure i wchodząca w jego skład linia produktów. Cisco dołączył tym samym do dwóch innych producentów sprzętu sieciowego - Lucent Technologies i Nortel Networks, którzy zaoferowali w ciągu kilku ostatnich tygodni wsparcie dla NDS. O porozumieniu poinformowano na targach Comdex '98. Zaprezentowano na nich również nowe rozwiązania Novella, umożliwiające przechowywanie w katalogach NDS informacji o konfiguracji sprzętu i ich automatyczną dystrybucję do dowolnego urządzenia sieciowego za pośrednictwem apletów Javy. Technologia ta będzie podstawą nowych produktów i poprawek Novella do NDS, jakie zostaną udostępnione w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Bez licencji

Wbrew oczekiwaniom wielu użytkowników, Cisco nie zamierza licencjonować usług Novell Directory Services. Uzgodniono jedynie, że wszystkie rozszerzenia opracowywane przez Cisco w standardzie DEN (Directory Enabled Networking) będą udostępniane Novellowi w celu ich wdrożenia w NDS. Dzięki temu, według zapewnień przedstawicieli obu firm, za pomocą usług katalogowych Novella będzie można w pełnym zakresie zarządzać sprzętem Cisco.

Zdaniem przedstawicieli Cisco, Novell nie będzie miał jednak wpływu na rozwijane przez partnera usługi Cisco Networking Services do Active Directory Microsoftu. Nie zostaną także wstrzymane prace nad nimi. Przygotowywane są one do systemu usług katalogowych Microsoftu, który pojawi się na rynku w przyszłym roku jako część Windows 2000 Server.

Nowe możliwości

Nowa technologia Novella oparta na Javie składa się z agentów mających umożliwić administratorom sieci zarządzanie i zdalną konfigurację routerów i przełączników. Pozwala ona również na centralne zarządzanie i konfigurację infrastruktury sieciowej za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Integracja z usługami katalogowymi Novella umożliwi również wprowadzanie priorytetów, które pozwolą na ścisłe przypisanie określonych zasobów sieci poszczególnym aplikacjom i użytkownikom.

Według zapewnień przedstawicieli Novella, dzięki NDS zintegrowanemu ze sprzętem sieciowym Cisco będzie poprawiona niezawodność sieci i zredukowane koszty jej administracji, szczególnie w odległych oddziałach firm. Ma się to odbywać poprzez zdalne sterowanie routerami, automatyczne wykrywanie ich konfiguracji oraz restartowanie i poprawianie błędów. Klienci uzyskają również możliwość identyfikacji użytkowników bądź innych obiektów zdefiniowanych w Novell Directory Services bez względu na miejsce, w którym znajduje się użytkownik, lub adres IP łączący się z siecią korporacyjną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200