Sieci wielousługowe

Nortel Networks

Różnorodność usług i mediów serwera komunikacyjnego SC 2000

Różnorodność usług i mediów serwera komunikacyjnego SC 2000

Tworzenie sieci wielousługowych Nortel Networks opiera na firmowej koncepcji Succession, która zakłada ewolucję istniejących odrębnych sieci transmisji danych i sieci głosowej z komutacją kanałów PSTN ku jednej platformie komunikacyjnej. Dla aplikacji głosowych rozwiązanie Succession realizuje koncepcję wirtualnej (rozproszonej) centrali głosowej opartej na przełączaniu pakietów. Mechanizm centrali wirtualnej jest niezależny od rodzaju technologii i medium zastosowanego w sieci szkieletowej, może zatem spełniać wszystkie funkcje PSTN jako centrali końcowej bądź tranzytowej. Nadrzędne funkcje architektury Succession spełnia serwer komunikacyjny CS2000 (Communication Server) o cechach węzła sterującego Softswitch.

W warstwie dostępowej Succession są możliwe dwa rozwiązania dostępu abonenckiego, zarówno dla abonentów biznesowych, jak i prywatnych, różniące się stopniem złożoności oraz zakresem oferowanych usług: Succession IMS (usługi biznesowe) oraz IP Centrex. To drugie pozwala emulować w sieci pakietowej typowe usługi z grupy Centrex/PSTN na terminalach abonenckich w postaci telefonów IP lub na programowych aplikacjach obsługiwanych przez komputery biurowe (PC SoftClients). Przykładem takiego terminalu jest zestaw Etherset i2004 - czyli telefon klasy SoftPhone, dołączany do sieci LAN (należącej do użytkownika) za pomocą typowego interfejsu Ethernet.

Podstawowe funkcje dostępowe dla operatorów telekomunikacyjnych i dla bardzo dużych przedsiębiorstw spełnia multimedialny serwer Succession IMS (Interactive Multimedia Server), zapewniający obsługę nie tylko abonentów głosowych VoIP. W aplikacjach szerokopasmowych firma proponuje bramy abonenckie MG9000 (Media Gateway), będące platformą dostępową sieci VoIP - zrealizowaną fizycznie na łączach abonenckich w technologiach linii miedzianej: tradycyjna telefoniczna para miedziana lub technologie xDSL (ADSL, SDSL, G.SHDSL).

W warstwie sieciowej może funkcjonować wiele firmowych bram medialnych z rodziny Passport PVG, obsługujących również terminale końcowe i dostarczających właściwe usługi sieciowe. Brama głosowa PVG (Passport Voice Gateway) pełni rolę interfejsu pomiędzy siecią komutacji kanałów w technice TDM a pakietową siecią szkieletową (głos spakietowany). Może również pełnić funkcję bramy medialnej dla wszystkich typów obecnie stosowanych systemów dostępowych ze standardowym interfejsem V5.2. W szkielecie sieci Succession wykorzystuje się urządzenia powszechnie stosowane w sieciach szkieletowych operatorów jako wielousługowe przełączniki serii Passport 15000 oraz Passport 7480, dzięki czemu implementacja sieci nowej generacji pozwala efektywnie korzystać z istniejącej zakładowej infrastruktury sieciowej.

Siemens

Dostęp szerokopasmowy Attane (Siemens)

Dostęp szerokopasmowy Attane (Siemens)

Wielousługowe rozwiązania Siemensa dla przedsiębiorstw to platforma komunikacyjna HiPath 5000 - do obsługi systemów VoIP (Voice over IP). W skład tej rodziny wchodzą zarówno serwer komunikacyjny i brama VoIP, jak też klienci systemu w postaci telefonów IP oraz aplikacje realizujące funkcje tradycyjnego aparatu telefonicznego (SoftPhone). HiPath 5500 umożliwia integrację z aplikacjami, elektroniczną pocztą czy książką adresową. Rozwiązaniem o podobnym działaniu - przydatnym dla niewielkich firm i przedsiębiorstw - jest rozproszona platforma komunikacyjna HiPath AllServe, udostępniająca różne aplikacje na standardowej platformie serwera PC (all-in-one), przeznaczone dla rozproszonych sieci i użytkowników.

Dla operatorów telekomunikacyjnych Siemens proponuje rozbudowaną rodzinę wielousługowych urządzeń wg ogólnej koncepcji systemu Surpass, pozwalającej za pomocą protokołu IP na przesyłanie głosu łącznie z danymi przez sieci pakietowe IP. Platforma Surpass stanowi architekturę IP klasy operatorskiej przeznaczoną do stopniowego przechodzenia od tradycyjnej sieci w technologii TDM (działającej z podziałem czasu pomiędzy usługi) w kierunku wielousługowej sieci IP. Za realizację wszelkich połączeń sieciowych IP odpowiada platforma komutacyjna Surpass hiQ (serwery hiQ 9200, podsystem hiQ 9400 czy rozwiązanie hiQ 10 RADIUS), nadzorująca przebieg wcześniej zdefiniowanych i zapamiętanych w systemie usług lub tworzenie nowych, a także umożliwiająca zaliczanie i taryfikowanie realizowanych połączeń. Wieloprotokołowe rutery przełączające Surpass hiG spełniają też funkcję zintegrowanych bram medialnych MGW w sieciach NGN. Ich najmłodszym przedstawicielem jest węzeł Surpass hiG 1000 używany do łączenia zasobów różnorodnych sieci transportowych z rdzeniem szkieletowej sieci Surpass.


TOP 200