Sieci wielousługowe

Rozwiązania i strategie firmowe

Alcatel

Sieci wielousługowe

Oferta produktów systemu Alcatel 5000 Softswitch

Wielousługowe rozwiązania Alcatela mają zapewnić operatorom telekomunikacyjnym skalowalność, przepływność i funkcje związane z etykietowaniem protokołem MPLS. Produkty Alcatel 5000 Softswitch sterują zestawianiem połączeń między sieciami transmitującymi głos i dane, a zainstalowane w nich oprogramowanie usprawnia instalowanie nowych usług. System Alcatel 5000 Softswitch klasy 4 realizuje w koncepcji sieci pakietowych NGN usługi typowe dla dotychczasowej centrali tranzytowej, natomiast produkty Softswitch klasy 5 zastępują funkcje sterujące centrali dostępowej z bramami Litespan 1540 (VoIP) - integrującymi głos z danymi. Systemy dostępowe Softswitch klasy 5 mogą sterować wszystkimi rodzajami terminali, obejmując: stacjonarne aparaty telefoniczne, telefony IP oraz terminale multimedialne i komputery PC - włączone bezpośrednio do sieci transmisji danych bądź przez bramy medialne MGW.

Do tworzenia szerokopasmowych platform wielousługowych Alcatel przygotował m.in. platformy dostępowe Alcatel 7300 ASAM (Advanced Services Access Manager), terabitowe rutery Alcatel 7770 wykorzystujące technologię IP/MPLS oraz wielousługowe platformy IP/ATM/MPLS Alcatel 7670 RSP (Routing Switch Platform), Alcatel 7270 czy Alcatel 7470 MSP (Multiservice Platform). Umożliwiają one osiągnięcie przepływności od 2,4 Gb/s w sieci brzegowej do 450 Gb/s w sieci rdzeniowej ATM czy 10 Tb/s w sieci IP (Alcatel 7770).

W szkieletowych sieciach transportowych Alcatel instaluje węzły optyczne (Alcatel 1674 Lambda Gate i przełącznice Cross Light), przystosowane do trasowanie protokołem IP/MPLS, oraz oferuje gigabitowe przełączniki z rodziny OmniSwitch (8800, 7800 i 7700) dla przedsiębiorstw o zróżnicowanym trafiku. Stosowana obecnie w tych sieciach technologia SDH/ATM/DWDM (także IP/DWDM oraz IP/ATM) jest traktowana jako efektywny sposób przełączania i transmisji.

Cisco Systems

Sieci wielousługowe

Telefonia pakietowa dla SOHO

Firma w wielousługowej telefonii internetowej stosuje otwarte interfejsy i protokoły (MGCP, H.323, SIP, SIP-T, H248), natomiast infrastrukturę dla systemów VoIP tworzą elementy, takie jak: IOS Gate Keeper, bramy głosowe VoIP, bramy sygnalizacyjne SS7, SIP, moduły Call Agent, platforma usługowa H.323 oraz infrastruktura rdzenia sieci IP wraz z szerokopasmową siecią dostępową.

Platforma Cisco 3660 (Multiservice Platform) zapewnia dostęp głosowy, wąskopasmowy i szerokopasmowy dla średniej wielkości przedsiębiorstw, a także komunikację VoIP przez Internet. Dla niewielkich sieci LAN i domowych są rozwiązania dostępowe z serii: Cisco 600, Cisco 800, Cisco 1600/1700 oraz Cisco 2500/2600. Duże korporacje mogą korzystać z rozwiązań Cisco 6400 oraz ruterów (PSTN, LAN, WAN) serii Cisco 7200, które mogą jednocześnie mogą pełnić funkcję brzegowych przełączników sieci szkieletowej. Istotną ich cechą jest przejęcie na siebie większości funkcji usługowych, co odciąża przełączniki i rutery rdzenia sieci.

Z myślą o wielousługowym rynku operatorów telekomunikacyjnych firma realizuje koncepcję platformy AVVID (Architecture for Voice, Video and Data), do obsługi aplikacji multimedialnych. Umożliwia ona integrowanie funkcji telefonii IP, telewizyjnych transmisji IP oraz multimedialnego dostępu do danych (Contact Center) przez pojedynczą sieć IP. Sieć szkieletową architektury AVVID tworzą wieloprotokołowe rutery oraz seria przełączników Catalyst.

Wśród sieciowych rozwiązań z przełączaniem MPLS znajdują się przełączniki IP serii: Cisco 12000 o przepływnościach do 5 Tb/s, Cisco 10000 i Cisco 7500 - wszystkie działające także jako rutery. Wyposażone w wiele funkcji sieciowych (trasowanie MPLS, bezpieczeństwo IPsec, mechanizm sieci VPN, gwarantowany poziom usług QoS) tworzą inteligentne węzły, gdzie jest zlokalizowana cała funkcja usługowa sieci pakietowej. Podobną grupę przełączników z funkcjami trasowania zapewnia seria Cisco 7300, przystosowana do bezpośredniej współpracy z platformami optycznymi szkieletu.

Do tworzenia metropolitalnych i rozległych połączeń internetowych Cisco oferuje rutery serii Cisco 7600 (7603, 7606, 7609), wyposażone we wszystkie możliwe standardy interfejsów IP oraz interfejsy optyczne o wysokich przepływnościach (do 256 Gb/s). Z platform MPLS opartych na systemach Cisco korzystają obecnie w Polsce m.in. tacy operatorzy jak Energis, Polkomtel czy Tel-Energo.


TOP 200