Sieci w Małopolsce i na Śląsku

Samorząd województwa małopolskiego podpisał porozumienie z Telekomunikacją Polską w sprawie stworzenia szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich gminach Małopolski. Dotyczy ono współpracy w zakresie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".

Samorząd województwa małopolskiego podpisał porozumienie z Telekomunikacją Polską w sprawie stworzenia szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich gminach Małopolski. Dotyczy ono współpracy w zakresie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".

Celem porozumienia jest zapewnienie do końca 2012 r. dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100% firm na terenie województwa. Użytkownicy końcowi otrzymają możliwość pobierania danych z prędkością do 6 Mb/s i wysyłania z prędkością do 1 Mb/s. Koszt inwestycji ma wynieść 50 mln euro.

Samorząd województwa małopolskiego chce wybudować na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (obszary słabo zaludnione, górskie itp.) infrastrukturę uzupełniającą istniejące sieci i stworzyć w ten sposób regionalną sieć szkieletową. Tam, gdzie nie będzie można dotrzeć ze światłowodem, wykorzystana zostanie technologia radiowa. Właścicielem budowanej sieci będzie samorząd wojewódzki, ale będzie ona otwarta dla wszystkich podmiotów. Operator sieci zostanie wyłoniony w przetargu.

Z kolei samorząd województwa śląskiego podpisał umowę z konsorcjum ARAM i na realizację projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. System ma się przyczynić do poprawy efektywności i szybkości załatwiania spraw w urzędach. Wiele formalności mieszkańcy będą mogli załatwić przez Internet, m.in. sprawy meldunkowe, składanie wniosków i formularzy, uiszczanie opłat skarbowych. Przedsiębiorcy będą mogli załatwić zdalnie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. System ma poprawić wewnętrzną komunikację między instytucjami i urzędami, co przyspieszy podejmowanie decyzji administracyjnych. Efektem jego wdrożenia mają być także oszczędności związane z obniżeniem kosztów pracy biurowej.

W zakres projektu wchodzi stworzenie tzw. teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, które obejmuje odpowiednie oprogramowanie oraz urządzenia teleinformatyczne. W skład oprogramowania wchodzą: System Obiegu Dokumentów, System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Płatności, Platforma e-Usług Publicznych. Wybrane konsorcjum firm informatycznych będzie odpowiedzialne za dostawę, montaż i konfigurację sprzętu w sieci samorządów oraz wdrożenie oprogramowania. SEKAP realizowany jest przez samorząd województwa śląskiego we współpracy z gminami i powiatami regionu. Prace nad wdrożeniem projektu zakończą się pod koniec bieżącego roku. Jego realizacja ma kosztować 20,8 mln zł.


TOP 200