Sieci na zawołanie

IBM opracował prototypowe oprogramowanie middleware Infinity, które ma umożliwić wymianę danych z różnego rodzaju urządzeniami i pamięciami mobilnymi przy wykorzystaniu sieci tworzonych ad hoc.

IBM opracował prototypowe oprogramowanie middleware Infinity, które ma umożliwić wymianę danych z różnego rodzaju urządzeniami i pamięciami mobilnymi przy wykorzystaniu sieci tworzonych ad hoc.

Podstawowym założeniem Infinity jest to, aby system działał niezależnie od rodzaju systemów operacyjnych, konstrukcji, konfiguracji i parametrów sprzętu, a także trybu pracy, w jakim się aktualnie znajdują. Na razie jest to pierwsza faza projektu - nie wiadomo, czy lub kiedy projekt Infinity przekształci się w komercyjną ofertę dostępną na rynku. Ale przedstawiciele IBM są przekonani, że potencjalne możliwości zastosowań tego typu technologii są ogromne.

Rozproszony Internet

Stefan Schoenauer, naukowiec z zespołu Infinity wyjaśnia, że pomysł budowy tego typu systemu wziął się z konstatacji, że ludzie coraz powszechniej wyposażeni są w dużą liczbę różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, jak telefony komórkowe, palmtopy, notebooki, pamięci USB itd., w których przechowywane są dane i informacje. Sprzęt ten najczęściej jest uruchamiany niezależnie od siebie i innych urządzeń lub sieci informatycznych znajdujących się w pobliżu. Stąd też pomysł, aby utworzyć system ułatwiający szybką i wygodną wymianę informacji między tymi urządzeniami znajdującymi się w posiadaniu danej osoby lub firmy.

"Urządzenia takie mówią jednak tak wieloma językami, że budowa systemu umożliwiającego zautomatyzowaną wymianę informacji jest zadaniem bardzo trudnym. Wymaga uwzględnienia różnic w systemach operacyjnych, funkcjach sprzętowych, aplikacjach, konfiguracjach itd." - wyjaśnia Stefan Schoenauer. Dlatego właśnie w ramach projektu Infinity naukowcy z IBM - we współpracy z czterema absolwentami kalifornijskich uniwersytetów - zbudowali system, który tworzy dodatkową warstwę programową, umożliwiającą konwersję danych i protokołów do jednolitego formatu ułatwiającego wymianę informacji, ale jednocześnie zapewniającego mechanizmy ochrony danych i zapobiegania niepożądanemu dostępowi do nich.

Działający prototyp

Prace nad Infinity są prowadzone od roku, a ich efektem jest działająca już aplikacja middleware o objętości 200 KB. Oprogramowanie działa podobnie jak serwer webowy - wykorzystuje moduł runtime, strony HTML i skrypty Java. Prototypowy system obsługuje na razie tylko urządzenia pracujące pod kontrolą Windows Mobile, ale zdaniem IBM jego przystosowanie do innych platform jest tylko kwestią czasu.

Naukowcy z tej firmy zaprezentowali także dwie praktyczne aplikacje Infinity. W pierwszej użytkownicy zostali wyposażeni w telefony komórkowe z funkcją GPS; komputery naręczne PDA, w których zainstalowano oprogramowanie umożliwiające wymianę informacji między nimi oraz urządzeniami innych osób znajdujących się w budynku, a także algorytm przetwarzający dane i pozwalający na określenie, który kierunek i droga na zewnątrz jest możliwa i najmniej zatłoczona w wypadku konieczności szybkiej ewakuacji.

Druga aplikacja miała udowodnić, że Infinity umożliwia wymianę nie tylko danych, ale również aplikacji. Jeśli np. ktoś nie ma programu do obsługi książki adresowej w telefonie, to inna osoba może mu udostępnić wykorzystywany przez siebie program, który - oczywiście po odpowiednim potwierdzeniu - zostanie automatycznie zainstalowany i uruchomiony.

Potencjalne zastosowania

Jako potencjalne przykłady zastosowań Infinity, naukowcy z IBM podają systemy automatycznego monitorowania ruchu na drogach, sieci tworzone ad hoc w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof; automatycznie dostarczające kierowcom informacje o korkach wraz z sugestiami odpowiednich objazdów lub prezentowane już wyżej systemy sterujące ewakuacją ludzi z budynków. Inne przykłady to sieci do łatwej wymiany chronionych danych tylko między osobami uprawnionymi, np. informacji finansowych między pracownikami działu księgowości w korporacji lub danych o pacjencie znajdującym się w szpitalu między uprawnionymi członkami personelu medycznego.

Pięć technologii na najbliższe pięć lat

IBM przeprowadził ankietę wśród 150 tys. specjalistów, naukowców i partnerów biznesowych ze 104 krajów i na jej podstawie zaprezentował pięć najważniejszych innowacji technologicznych, które najprawdopodobniej istotnie wpłyną na życie ludzi już w czasie najbliższych pięciu lat.

Tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym

Technologie przetwarzania mowy opracowane przez IBM już teraz pozwalają koncernom medialnym tłumaczyć w czasie rzeczywistym na język angielski, chiński czy arabski programy transmitowane przez Internet. W najbliższych latach

możemy spodziewać się, że najnowsze telefony komórkowe, urządzenia przenośne czy systemy samochodowe także zostaną wyposażone w technologie translacji.

Trójwymiarowy Internet

Popularne gry online, takie jak Second Life, staną się wkrótce standardem i zapoczątkują rozwój trójwymiarowego Internetu. W nowym wirtualnym świecie będzie można spacerować korytarzami supermarketów, księgarń lub muzeów, a w wirtualnych sklepach przymierzać ubrania i testować nowe produkty. Internet 3D umożliwi wprowadzenie innowacyjnych metod nauki, rozwój wirtualnych usług medycznych i zmianę metod kontaktu z przyjaciółmi, rodziną, nauczycielami, sklepami lub miejscem pracy. Nie jest to science fiction. Już teraz IBM pracuje nad stworzeniem wirtualnych delikatesów dla jednej z brytyjskich sieci.

Wirtualne e-usługi zdrowotne

Dzięki współpracy producentów sprzętu medycznego i służby zdrowia lekarze będą zdalnie monitorować stan pacjentów z wykorzystaniem czujników zainstalowanych w domu lub na ich ubraniu, zapewniając bieżącą, prewencyjną opiekę niezależnie od miejsca pobytu pacjenta. Technologia ta ułatwi również korzystanie z diagnoz specjalistów, nawet gdy będą oddaleni o tysiące kilometrów od pacjenta.

Interaktywne i inteligentne telefony komórkowe i PDA

Urządzenia mobilne zostaną wyposażone w funkcje umożliwiające automatyczne ustalanie lokalizacji i preferencji użytkowników. Przykładowo telefon będzie sam wyłączał sygnał, gdy jego użytkownik znajdzie się na ważnym spotkaniu, konferencji lub lekcji w szkole i przekierowywał połączenia do poczty głosowej. Inną aplikacją jest system automatycznego dostarczania potrzebnych użytkownikowi informacji o usługach, repertuarze kin, ofercie restauracji itp. Tego typu rozwiązanie – współpracujące z systemami GSM, GPS, RFID i Wi-Fi – jest wdrażane dla norweskiego Telenora, a jego uruchomienie jest planowane w tym roku.

Technologie dla środowiska

Informatyka, materiałoznawstwo i fizyka przyczynią się do rozwiązania niektórych ważnych problemów środowiska naturalnego, istotnie wpływając np. na rozwój zaawansowanych technologii modelowania hydrologicznego i systemów umożliwiających lepsze wykorzystanie energii słonecznej. Natomiast nanotechnologia, która już teraz ma duży wpływ na konstrukcję procesorów, znajdzie prawdopodobnie zastosowanie do filtrowania wody i pomoże uporać się z jej rosnącym deficytem.


TOP 200