Sieci coraz mniej klasyczne

Wirtualizacja, systemy ujednoliconej komunikacji, zintegrowana infrastruktura centrów danych i multimedia to technologie, które mają największy wpływ na kierunki rozwoju architektury urządzeń sieciowych.

Systematyczne zwiększanie przepustowości to podstawowy, najłatwiej widoczny kierunek rozwoju technologii, zarówno sieci LAN, jak i WAN. Wysoka wydajność urządzeń sieciowych wciąż jest parametrem najbardziej cenionym przez odbiorców i chyba jedyną barierą hamującą popyt na nowe generacje sprzętu jest kalkulacja ekonomiczna - bilansowanie kosztów ich zakupu i utrzymania, a także potencjalnych zysków z wprowadzania nowych usług lub aplikacji.

Wszystkie te elementy wpływają na bieżący popyt, ale również kierunki rozwoju technologii, które w znacznym stopniu zależą od producentów finansujących badania i starających się wzmocnić swoją aktualną pozycję rynkową czy też pragnących przygotować podstawy do jej wzmocnienia w perspektywie wieloletniej.

Ale oprócz wzrostu przepustowości, pojawiają się również inne rozwiązania i pomysły, które mają sprzyjać rozwojowi rynku i dopasować ofertę do jego wymagań. Można tu wymienić ograniczenie zużycia energii, które bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów utrzymania systemów, popularyzację wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych lub modyfikację klasycznej, 3-warstwowej architektury w kierunku prostszych i bardziej efektywnych systemów 2-warstwowych.

Router, czyli urządzenie udostępniające usługi

Choć urządzenia sieciowe służące do odpowiedniego kierowania przekazem pakietów z danymi są wciąż określane jako routery, to nazwa ta wynika z przyzwyczajenia. We współczesnych routerach zarządzanie ruchem pakietów jest jednak często tylko jedną z funkcji. Urządzenia te są bowiem wyposażane w zintegrowane zapory sieciowe, bramy VoIP, koncentratory VPN, mechanizmy do zarządzania monitoringiem wideo itd.

Przykładem mogą być uniwersalne, modułowe rozwiązania, takie jak Cisco ISR (Integrated Services Router), które umożliwiają instalację i uruchamianie innych dodatkowych aplikacji i usług potrzebnych użytkownikowi. W efekcie nazwa router przestaje odpowiadać rzeczywistym funkcjom urządzenia. Zwłaszcza że z drugiej strony, funkcje routingu są wbudowywane również do innych urządzeń zapór sieciowych, UTM, bramek obsługujących ruch multimedialny itp.

Według ocen Dell'Oro Group, wartość rynku routerów osiągnęła prawie 13 mld USD w roku 2008. Ale analitycy tej firmy zauważają, że kolejne analizy tego segmentu rynku będą coraz trudniejsze, ponieważ rozszerzanie funkcji powoduje, że pojawia się poważny problem, jakie urządzenia można zakwalifikować jako routery, a jakie już nie.


TOP 200