Sieci WLAN w ofensywie

Do roku 2005 zostanie sprzedanych ok. 160 mln. układów scalonych przeznaczonych dla urządzeń WLAN.

Do roku 2005 zostanie sprzedanych ok. 160 mln. układów scalonych przeznaczonych dla urządzeń WLAN.

Takie prognozy przedstawiono w raporcie (dotyczącym rynku WLAN) opracowanym przez firmę Forward Concepts, specjalizującą się w analizowaniu rynków nowych technologii. W badaniach skoncentrowano się nie tylko na sieciach bezprzewodowych dla przemysłu, ale także domowych.

Zobacz również:

  • 5G jako sieć LAN nowej generacji
  • Cisco SD-WAN otwiera przedsiębiorstwa na świat multi-cloud

Według prognoz każdego roku liczba sprzedawanych układów scalonych implementowanych w sieciach WLAN będzie się podwajała. Analitycy tej firmy są zdania, że do 2003 r. sieci bezprzewodowe rozpowszechnią się w środowisku domowym, łącząc komputery osobiste, notebooki, PDA, a nawet elektroniczne urządzenia audiowizualne, takie jak kamery cyfrowe, i wysokiej jakości telefony komórkowe.


TOP 200