Sieci 5G - podstawowe terminy

Technologia 5G zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią szereg nowych pojęć, terminów i akronimów, które dobrze by było znać zawczasu, aby nie być zaskoczonym w momencie wdrażania jej. Ponieważ mówimy o technologii 5G, prezentujemy więc przez analogię pięć podstawowych pojęć towarzyszących często jej opisom i w kilku słowach wyjaśniamy, co się za nimi kryje.

5G NR (New Radio): opracowany przez 3GPP standard radiowy piątej generacji wykorzystujący fale, których długość liczona jest milimetrach, oraz takie rozwiązania, jak Massive-Input Massive-Output, licencjonowane i nielicencjonowane pasma częstotliwości, technologia małych komórek (z ang. "small cells technology") czy sieci bezprzewodowe pracujące w trybie pełnego dupleksu (czyli takie, które potrafią jednocześnie transmitować i odbierać dane).

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): technologia pozwalająca wysyłać i odbierać na tym samym kanale, wykorzystując więcej niż jedną antenę, kilka strumieni danych. Jak nietrudno się domyśleć, przekłada się to wprost na większą przepustowość radiowego łącza.

Zobacz również:

mmWave (fala milimetrowa): fale o bardzo wysokiej częstotliwości (tzw. mikrofale), charakteryzujące się tym, że ich długość podawana jest w milimetrach.

Small Cell: są to niskoenergetyczne, komórkowe węzły dostępowe obsługujące połączenia radiowe, wykorzystujące do tego celu zarówno licencjonowane, jak i nielicencjonowane pasma częstotliwości. Węzły takie obsługują zazwyczaj ograniczoną liczbę użytkowników znajdujących się od niej w niewielkiej odległości, zapewniając im przy tym duże szybkości transmitowania danych.

3GPP (3rd Generation Partnership Project): organizacja zrzeszająca siedem organizacji promujących i zatwierdzających standardy telekomunikacyjne (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC). 3GPP publikuje regularnie raporty opisujące szczegółowo technologie stosowane w sieciach radiowych oraz świadczone przez nie usługi.


TOP 200