Sieci 5G będą lepiej wspierać technologie AI i ML

Grupa 3GPP (3rd Generation Partnership Project), która zajmuje się opracowywaniem standardów telekomunikacyjnych, zajęła się ostatnio sieciami 5G. Opublikowała dokument noszący nazwę Release 18, który zawiera szereg poprawek wprowadzonych do specyfikacji 5G, dzięki którym sieci będą w stanie lepiej obsługiwać takie środowiska jak IoT, jak również wspierać technologie AI (sztuczna inteligencja) i ML (maszynowe uczenie).

Grafika: Jackson David/Unsplash

Jak wiadomo technologia MIMO jest podstawą działania wszystkich sieci bezprzewodowych, zarówno tych bazujących na licencjonowanych częstotliwościach, jak i lokalnych sieciach Wi-Fi. Dzięki niej stacje bazowe mogą wykorzystywać efektywniej dostępne im widma, co jest możliwe dzięki wpieraniu mechanizmów koordynujących automatycznie pracę wielu anten odbierających i transmitujących dane drogą radiową.

System obsługujący technologię MIMO może obsługiwać jednocześnie dużo większą liczbę urządzeń końcowych, wykorzystując mniejsze widmo i pozwalając każdemu klientowi komunikować się z nim za pośrednictwem innej anteny. Nowa specyfikacja MIMO definiuje sposób formowania sygnałów radiowych generowanych przez takie anteny. Zgodnie z nią sygnały nie są emitowane we wszystkich kierunkach, ale w konkretnym, obsługiwanym w danym momencie kierunku.

Zobacz również:

  • Rośnie liczba ataków na linuksowe urządzenia IoT
  • Prywatne sieci 5G coraz popularniejsze. Bezpieczeństwo, kontrola i szybkość największymi zaletami

Dzięki takiemu rozwiązaniu sieci bezprzewodowe mogą wykorzystywać to samo pasmo do łączenia się z wieloma klientami jednocześnie bez powodowania zakłóceń, a klient znajdujący się w jednym kierunku względem punktu dostępowego może być obsługiwany za pośrednictwem tej samej przepustowości, z której korzysta klient zlokalizowany w zupełnie innym kierunku.

Kolejne ulepszenia spowodują, że sieci 5G będą lepiej wspierać takie technologie, jak AI i ML (sztuczna inteligencja ora maszynowe uczenie). Obie te technologie będą stosowane w sieciach 5G zarówno na poziomie samych danych (usprawniając ich transmitowanie), jak i oprogramowania zarządzającego takimi sieciami.

Potrzeba opracowania mechanizmów wspierających efektywnie technologie AI i ML w sieciach 5G jest wynikiem zwiększonej złożoności takich środowisk i stanowi element rozwoju najnowszych technologii, takich jak sieci definiowane programowo, które w ostatnim czasie wkraczają coraz śmielej również do środowisk Wi-Fi. Stąd potrzeba wprowadzenie do specyfikacji 5G takich nowych regulacji, które poradzą sobie z ich złożonością.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200