Sieć współpracy

W wizji Hewlett-Packarda usługi elektroniczne mają stanowić rozwinięcie koncepcji elektronicznego biznesu.

W wizji Hewlett-Packarda usługi elektroniczne mają stanowić rozwinięcie koncepcji elektronicznego biznesu.

Usługi elektroniczne to aplikacje bazujące na Internecie, mogące komunikować się ze sobą, odpowiadając na żądania i wywołując inne usługi. Stają się wówczas elementem łańcucha złożonych transakcji (każda aplikacja może określić własną definicję, czyli wykonywane funkcje, format, atrybuty wejścia i uzyskiwanych rezultatów). Usługi takie muszą być realizowane w sieci w sposób efektywniejszy niż gdzie indziej.

Użytkownik nie będzie musiał łączyć się z konkretnym miejscem w sieci, wystarczy wysłanie przez niego zapytania lub żądanie określonej usługi. Jej obsługą i współpracą z różnymi usługami (serwisami) elektronicznymi zajmuje się broker transakcji - specjalizowana aplikacja internetowa (funkcjonująca analogicznie, jak broker ubezpieczeniowy, który wybiera i kompletuje ofertę wg potrzeb konkretnego klienta). Dostarczanie infrastruktury potrzebnej do realizacji tak rozumianych usług elektronicznych ma stać się jednym z najważniejszych obszarów działalności Hewlett-Packarda. Przedstawiciele tej firmy mówią nawet o nowym modelu biznesowym.

E-mowa

Usługi elektroniczne to rozwiązanie zbliżone funkcjonalnością do działania inteligentnych agentów w sieci. Z pozycji użytkownika, który wysyła w sieć konkretne zapytanie, działanie takiego elektronicznego brokera może sprawiać wrażenie dostarczania spersonalizowanej usługi, uzyskanej dzięki analizie wielu ofert dostępnych w serwisach internetowych.

Komunikacja między serwisami ma odbywać się dzięki rozwiązaniu e-speak (na poziomie middleware, dzięki czemu jest ono zgodne z innymi internetowymi protokołami i standardami), opracowanym w laboratoriach HP. Poprzez e-speak konkretna usługa elektroniczna (serwis internetowy) może reklamować się w innych serwisach. E-speak jest więc standardem wymiany usług. Dzięki temu rozwiązaniu transakcje pomiędzy serwisami internetowymi mają odbywać się w bezpiecznym i skalowanym środowisku, którym można łatwo zarządzać. Kod źródłowy potrzebny do wdrożenia e-speak będzie dostępny bezpłatnie (w tym HP upatruje szansy na upowszechnienie tego zamierzenia). Jest on napisany w Javie i C++.

Kierunek E

Promocja koncepcji usług elektronicznych oznacza dla HP zasadniczą zmianę strategicznego kierunku działań. Wokół elektronicznych usług firma zamierza bowiem tworzyć ofertę rynkową na nadchodzącą dekadę. Oprócz oferowania systemów gotowych do świadczenia usług elektronicznych (w tym oferty skierowanej do usługodawców internetowych), HP zamierza mocno zaangażować się w oferowanie usług outsourcingowych (na ogół we współpracy z innymi firmami), w ocenie szefów tej firmy usługi elektroniczne bowiem będą w dużej mierze usługami outsourcingowymi (głównie dzięki modularności usług, które można łatwo ze sobą łączyć). Podpisano już umowę z firmą Qwest, która ma świadczyć outsourcing SAP R/3.

Mimo deklarowanej otwartości e-speak, HP wskazuje konkretne rozwiązanie, które - jego zdaniem - powinno służyć do budowy elektronicznych usług. Oracle 8i stanie się preferowanym rozwiązaniem bazodanowym, podstawę działania rozwiązania e-speak mają natomiast stanowić produkty firmy BEA Systems, wiążące ze sobą rozproszone aplikacje i bazy danych (m.in. eLink i serwer aplikacji WebLogic).


TOP 200