Sieć to zdrowie

Informatycy z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II budują zintegrowany system informatyczny, umożliwiający m.in. przesyłanie obrazów z urządzeń medycznych.

Informatycy z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II budują zintegrowany system informatyczny, umożliwiający m.in. przesyłanie obrazów z urządzeń medycznych.

W krakowskim szpitalu wdrożono już aplikacje administracyjne, a także moduł do obsługi ruchu chorych, w którym zapisywane są podstawowe informacje o lekarzach i pacjentach. Trwają prace nad połączeniem wszystkich modułów w zintegrowany system, pracujący w nowo powstałej sieci. Docelowo będzie z niego korzystać ok. 1000 użytkowników ze wszystkich oddziałów szpitala. Za pośrednictwem sieci możliwa będzie m.in. transmisja obrazów zabiegów z sal operacyjnych, przesyłanie obrazu z urządzeń medycznych, takich jak ultrasonograf, a także organizacja telekonferencji. Informatycy planują podłączenie szpitala do Internetu i dostarczenie nowych usług, np. telekonsultacji, a także kontaktowanie się przez sieć z lekarzami domowymi.

Praca od podstaw

Podstawy nowego systemu powstały przed kilkoma laty. Funkcjonują już aplikacje do obsługi gospodarki magazynowej apteki, pralni i ruchu chorych oraz moduł finansowo-księgowy. Teraz podstawowym problemem staje się wewnętrzne połączenie poszczególnych modułów, a także uaktualnienie pracujących już aplikacji.

"Sporo pracy czeka nas przy dostosowaniu modułów do wchodzących w przyszłym roku przepisów o kasach chorych, które nakładają na szpitale obowiązek przesyłania określonych informacji o pacjencie" - mówi Adam Koprowski, kierownik ds. informatyki w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. - "Zapewne problemem będzie także przyzwyczajenie wszystkich pracowników do korzystania z nowego systemu".

Bezpośrednia transmisja

W krakowskim szpitalu funkcjonuje osiem sieci lokalnych, a także sieć światłowodowa, która posłuży do rozwoju aplikacji sieciowych. We wrześniu br. rozpoczęto pracę nad budową sieci szkieletowej łączącej Klinikę Kardiochirurgii z pozostałymi 11 jednostkami szpitala. Zostanie ona wykonana w technologii ATM OC-12 o przepustowości 622 Mb/s i 155 Mb/s z wykorzystaniem połączeń dostępowych FastEthernet 10/100 Mb/s i ATM 155 Mb/s. Będą w niej uruchomione wszystkie serwisy, takie jak emulacja sieci LAN, routing VLAN (Virtual LAN), obsługa serwisów MPLOA (Multiprotocol Over ATM), niezbędne do obsługi funkcjonujących już na terenie szpitala sieci lokalnych.

Polowanie na granty

Projekt sieci wykonują informatycy zatrudnieni w szpitalu przy współudziale specjalistów z krakowskiego oddziału ATM SA. Koszt budowy całego systemu pokrywany jest z kilku, głównie zagranicznych źródeł. Projekt został sfinansowany z funduszy PHARE, Banku Światowego, USAID oraz funduszu inwestycyjnego kliniki kardiochirurgii.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200