Sieć sygnalizacyjna NGN/SS7 dla TP

Siemens ICN uruchomił pierwsze połączenia w sieci Telekomunikacji Polskiej z wykorzystaniem szybkich kanałów sygnalizacyjnych, do budowy których wykorzystano rozwiązania NGN Surpass hiS 700.

Siemens ICN uruchomił pierwsze połączenia w sieci Telekomunikacji Polskiej z wykorzystaniem szybkich kanałów sygnalizacyjnych, do budowy których wykorzystano rozwiązania NGN Surpass hiS 700.

W środowisku telekomunikacyjnym, w którym współistnieją różnorodne systemy komunikacyjne (stacjonarne, mobilne, inteligentne) pochodzące od wielu dostawców, implementacja nowych funkcji usługowych w sieci wymaga ingerencji w warstwę fizyczną i sygnalizacyjną poszczególnych sieci. Aby umożliwić proste integrowanie systemów oraz tworzenie nowych, bardziej złożonych usług (np. w sieciach inteligentnych), potrzebna jest nakładkowa sieć sygnalizacyjna nowej generacji przeznaczona do obsługi zarówno istniejących sieci telekomunikacyjnych, jak też uwzględniająca wymagania systemów następnej generacji NGN (Next Generation Systems).

Opracowana przez Siemensa platforma sygnalizacyjna Surpass hiS 700, stanowiąca jeden z elementów infrastruktury sieci następnej generacji NGN, pozwala na skalowanie i konfigurowanie systemu telekomunikacyjnego oraz współpracę ze stosem różnorodnych protokołów sygnalizacyjnych klasy SS7 (MTP, ISUP, SCCP, TCAP, OMAP) - stosowanych współcześnie w różnych systemach telekomunikacyjnych. Zastosowana w platformie Surpass hiS 700 quasi-skojarzona sygnalizacja z centralnym punktem sterowania pozwala utrzymać w zarządzanych systemach komutacyjnych krajowe i międzynarodowe standardy sygnalizacji SS7 oraz specyficzne adaptacje sygnalizacji ISUP (ISDN Signaling User Part). Charakterystyczną cechą platformy jest możliwość adaptacji stosu protokołów SS7 (MTP1-3) do protokołów internetowych IP:SCTP/M3UA (jako interfejsy SS7 over IP), czyli tak potrzebnego łączenia sieci komutowanych PSTN ze światem zewnętrznym IP.

Schemat platformy

Schemat platformy

Modularną i nadmiarową platformę sygnalizacyjną Surpass hiS 700 można stosować zarówno w sieciach małych, jak i ogólnokrajowych. W czerwcu br. ICN (wspólnie z TP) uruchomił pierwsze połączenia w sieci Telekomunikacji Polskiej z wykorzystaniem szybkich kanałów sygnalizacyjnych, do budowy których wykorzystano rozwiązania NGN Surpass hiS 700. Jest to pierwsza w Polsce instalacja systemu SS7, pozwalająca na tworzenie do 256 autonomicznych punktów sygnalizacyjnych w obrębie jednego urządzenia, z przepływnością do 500 tys. MSU/s.

Realizacja tego kontraktu podpisanego w 2002 r. pozwoliła również na wdrożenie systemu zarządzania NetManager w eksploatowanych przez TP krajowych centralach komutacyjnych EWSD. Zainstalowane aplikacje zdalnie nadzorują ruch telekomunikacyjny w zakresie pomiarów sygnalizacyjnych oraz zarządzają konfiguracją węzłów STP.

Nowa sieć sygnalizacyjna dla TP składa się z 6 węzłów sygnalizacyjnych STP (Signaling Transfer Point), z których 4 obsługują ruch krajowy, a 2 ruch międzynarodowy i operatorów niezależnych. Dedykowane dla ruchu międzynarodowego węzły STP obsługują roamingowy ruch sygnalizacyjny związany z połączeniami między abonentami sieci komórkowych w Polsce a abonentami sieci komórkowych za granicą. Ruch roamingowy obejmuje również wysyłanie i odbiór z zagranicy komunikatów SMS przez abonentów krajowych sieci komórkowych.

Podstawowe funkcje nowego systemu sygnalizacji obejmują: funkcje trasowania i ochrony, zachowanie starego numeru telefonicznego abonenta (number portability) wymaganego w nowym prawie telekomunikacyjnym oraz możliwość rozszerzania sygnalizacji SS7 do sieci IP, a także komórkowych. Szybka sieć sygnalizacyjna jest potrzebna w Polsce do realizacji w bliskiej przyszłości dodatkowych usług telekomunikacyjnych - związanych głównie z liberalizacją obsługi ruchu międzynarodowego.


TOP 200