Sieć pod kontrolą iTools

AdRem iTools 4.0 to zestaw oprogramowania, który pozwoli na łatwe i przejrzyste analizowanie poszczególnych elementów sieci. Aplikacja jest bardzo przydatna dla administratorów.

Sieć pod kontrolą iTools
Narzędzia pakietu są zintegrowane w spójnym graficznym interfejsie, a dane które prezentują mogą być eksportowane do plików w formatach tekstowych, XML, HMTL lub Excel. Wyniki testów Ping pokazywane są w postaci wykresów, możliwe jest też tworzenie skrótów klawiaturowych do hostów i narzędzi.

W skład zestawu wchodzą następujące narzędzia:

Ping podstawowe narzędzie diagnostyczne używane przez administratorów sieci do testowania jakości połączenia ze zdalnym komputerem.

Traceroute służy do badania trasy pakietów w sieci IP między lokalnym komputerem a dowolnym komputerem w Internecie.

Connection bada przepustowość łącza - mierzy i ilustruje na wykresie wielkość transmisji danych oraz przeprowadza weryfikację jakości łącza między aktualnie używanym komputerem a dowolnym innym urządzeniem w danej sieci.

Skaner służy do wykrywania otwartych portów i zainstalowanych usług na danym hoście sieciowym, weryfikacji ich aktualnego stanu i czasu odpowiedzi oraz skanowania sieci lokalnej w celu wykrycia w niej węzłów (urządzeń).

Przeglądarka informacji SNMP umożliwia odczytywanie konfiguracji i parametrów pracy urządzeń sieciowych.

DNS Lookup określa jaką nazwę przyporządkowano określonemu adresowi IP i odwrotnie. Ponadto, zwraca ona wpis SOA (adres startowy uwierzytelnienia - Start of Authority).

Program w języku angielskim. Cena pakietu dla jednej stacji roboczej wynosi 359 zł. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200