Sieć na wynos

Ważnym etapem budowy instalacji sieciowej LAN jest rozmieszczanie w pomieszczeniach kabli. Może zaistnieć taki układ połączeń, do których ciężko jest doprowadzić okablowanie. Z drugiej strony, nie zawsze chcemy, aby budowa instalacji sieciowej była trwała. Czasami z okazji wystaw, szkoleń lub konferencji, chcemy celowo zainstalować sieć tymczasową, bez wiązek kabli na stałe doczepionych do ścian.

Ważnym etapem budowy instalacji sieciowej LAN jest rozmieszczanie w pomieszczeniach kabli. Może zaistnieć taki układ połączeń, do których ciężko jest doprowadzić okablowanie. Z drugiej strony, nie zawsze chcemy, aby budowa instalacji sieciowej była trwała. Czasami z okazji wystaw, szkoleń lub konferencji, chcemy celowo zainstalować sieć tymczasową, bez wiązek kabli na stałe doczepionych do ścian.

Z obu trudnych sytuacji wybawi nas Altair - sieciowy system Motoroli oparty na bezprzewodowej, radiowej transmisji danych. Skonstruowano go z myślą o sieciach LAN standardu Ethernet. Koncepcja systemu Altair oparta jest na dwóch typach urządzeń nadawczo-odbiorczych. Są to: moduł użytkownika (User Module - UM) i moduł centralny (Central Module - CM). Do jednego, albo kilku połączonych kablem komputerów lub drukarek możemy dołączyć pojedynczy UM. Takich grup urządzeń Ethernet, z których każda posiada urządzenie UM, transmitujące dane przy użyciu mikrofal, może być kilkadziesiąt. Nadajniki-odbiorniki UM leżą na tych samych biurkach co komputery i "patrzą" na zawieszony powyżej, wspólny moduł centralny CM. Łączy on transmisje danych pomiędzy modułami UM. Na dodatek, mikrofale o częstotliwości ok. 19 GHz łatwo przechodzą przez np. ścianki działowe, co jeszcze bardziej ułatwia montaż całej instalacji. Przykładowa topologia systemu Altair przedstawiona jest na załączonym rysunku. Pochodzi on z oferty Computex Telecommunication (W-wa, tel. 23 80 82), firmy zajmującej się sprzedażą produktów Motoroli na rynku polskim.

W listopadzie br. firma Motorola wprowadziła na rynek nową, szybszą i udoskonaloną wersję systemu - Altair Plus II. Zgodnie z oceną ekspertów system Altair Plus II jest o 70% lepszy niż jego poprzednik. Nowa wersja przesyła dane z prędkością do 5,7 Mb/s w odróżnieniu od poprzedniej 3,3 Mb/s. Wzrost szybkości działania osiągnięto przez zmianę protokołu transmisji. Poprzednia wersja sprawdzała poprawność każdego przesłanego pakietu, dając zwrotnie sygnał potwierdzenia. Teraz, ze względu na poprawę technologii przesyłania, sygnał ten jest nadawany po transmisji kilkunastu pakietów. Rozszerzony został również pakiet zarządzający całą siecią - można dzięki niemu w prosty sposób administrować przewodowymi i bezprzewodowymi elementami LAN. Każdy moduł UM może być podłączony do grupy 8 urządzeń Ethernet (dawniej 6). Moduł centralny CM łączy między sobą 50 (dawniej 36) modułów UM, położonych w obszarze od 50 do 500 m . Zależy to od konstrukcji budynku, w którym konfiguruje się sieć. Altair Plus II współpracuje zgodnie z takimi systemami jak: Novell NetWare i Artisoft LANtastic.

Moduł centralny kosztuje 5 tys. USD, moduły użytkowników dla standardu 10BaseT - 750 USD, a dla standardu 10Base2 lub 10Base5 - 1300 USD. Dla korzystających ze starszej wersji Altair przygotowano ofertę upgrade'u - 750 USD za nowy CM i 150 USD za UM, bez względu na rodzaj podłączonego kabla. (NW/wn)

Multimedia w sieci

Fibronics International opracował multimedialny system sieci LAN, w którym można wymieniać interaktywnie wzdłuż sieci Ethernet czy FDDI dane audio lub wideo.

System MAVIX (Multimedia Audio Visual Exchange) składa się z elementów sprzętowych i programowych, które umożliwiają zarządzanie i kontrolę aplikacji multimedialnych w sieci.

Zasadniczym celem MAVIX jest przechwycenie obrazu z kamery, odpowiednie przetworzenie go (kompresja) i przesłanie wzdłuż sieci przy użyciu standardu Ethernet i FDDI do innych węzłów wideo, gdzie obraz jest przedstawiony w środowisku Windows, z częstotliwością 20 klatek/s.

Zapewnia to pracę systemu w czasie rzeczywistym i łączność w obie strony. Dodatkowo, Fibronics oferuje do standardu FDDI hub typu FX8610, umożliwiający proste podłączenie do istniejącej sieci LAN dziesięciu stanowisk do aplikacji audio i wideo.

Hub ten współpracuje z systemem operacyjnym sieci LAN, Fibronics InterView, który zarządza siecią, kieruje przekazywaniem danych audio i wideo i umożliwia przeprowadzanie wideokonferencji. InterView jest dostępny na sprzęcie Sun SPARCstation oraz na PC, zarówno w Unixie jak i DOS-ie.

System MAVIX trafił już do sprzedaży. Interfejs FER2100C między analogowym obrazem wideo a siecią kosztuje 22 tys. USD, hub FX8610 z 1 MB pamięci - 18 tys. USD, zaś cena InterView NMS (Network Management System) wynosi 10 tys. USD.


TOP 200