Sieć na usługach

"Marketing w Internecie" jest rodzajem poradnika napisanego przez autorów mających zarówno wieloletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe na rynku brytyjskim, jak i dorobek naukowy na uczelniach Zjednoczonego Królestwa.

"Marketing w Internecie" jest rodzajem poradnika napisanego przez autorów mających zarówno wieloletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe na rynku brytyjskim, jak i dorobek naukowy na uczelniach Zjednoczonego Królestwa.

Powstał z myślą o menedżerach podejmujących przedsięwzięcia biznesowe z zastosowaniem dostępnych technik i narzędzi internetowych. Ma pokazywać jak za ich pomocą można skutecznie wspierać funkcjonowanie firmy na rynku oraz usprawnić sprzedaż jej produktów i usług.

Autorzy wskazują przede wszystkim, jak efektywnie wykorzystać Internet w działalności marketingowej. Odwołują się przy tym do dobrze znanych, utrwalonych w naukach ekonomicznych i sprawdzonych na rynku reguł i zasad marketingu. Nie mówią o nowatorskim, przełomowym wpływie technik sieciowych na sposób uprawiania działań marketingowych. Wprost przeciwnie, za podstawę powodzenia w stosowaniu nowych rozwiązań i technologii uznają przede wszystkim umiejętność dostosowania ich możliwości do tradycyjnych, ugruntowanych w praktyce biznesowej mechanizmów sprzedaży i kontaktów z klientami. Ich zdaniem prawdziwy sukces odnoszą nie te firmy, które dają się zwieść urokom samej techniki, ulegają czarowi informatyki, lecz te, które potrafią wpisać ich walory w kluczowe, podstawowe koncepcje tradycyjnego marketingu.

<hr>Pauline Bickerton, Matthew Bickerton, Upkar Pardesi: "Marketing w Internecie. Jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.


TOP 200