Sieć może potwierdzić autentyczność nagrań

Tylko do materiału cyfrowego

Technikę tę można zastosować tylko przy nagraniach. Urządzenia analogowe, takie jak magnetofony kasetowe lub magnetowidy VHS, nie posiadały na tyle precyzyjnego i stabilnego mechanicznego przesuwu taśmy, by zachowany przydźwięk mógł być użyty do pozyskania wiarygodnych danych. W tej chwili niemal wszystkie dyktafony są cyfrowe i charakteryzują się niemierzalną fluktuacją prędkości zapisu, zatem materiał taki nie podlega zamazaniu przez nierównomierności mechaniczne. Dr Alain Cooper twierdzi, że jest to największy postęp od czasu analizy taśm afery Watergate.

Szybko i sprawnie

Dzięki postępowi techniki obliczeniowej, analiza nagrań podobna do tej, którą pracochłonnie wykonywano przy taśmach afery Watergate, zajmuje dziś kilkanaście minut. Wyniki są znacznie bardziej precyzyjne i umożliwiają dość dokładne określenie momentu nagrania. Jednocześnie można potwierdzić lub wykluczyć montaż. Proces analizy ciągłego cyfrowego nagrania audio lub wideo o długości 30 dób zajmuje około 10 do 12 minut.

Jak dotąd, technika ta była stosowana w pięciu sprawach sądowych, ale przy poważnych zdarzeniach będzie nieoceniona. Może być z powodzeniem zastosowana do działań policyjnych związanych z analizą przechwyconego materiału terrorystycznego. W ten sposób można określić czas, gdy podejrzane osoby wykonywały rozpoznanie wideo swoich celów. Będzie można także odkryć montaż w materiałach propagandowych.

Przydźwięk sieciowy jest wszędzie

Wszechobecność przydźwięku sieciowego wynika stąd, że wiele urządzeń jest zasilanych z sieci, a tłumienie nie usuwa go całkowicie. Ponadto, pole elektryczne generowane przez przewody powoduje nakładanie się zakłóceń na rejestrowany sygnał.

Sygnał może być także zapisany w obrazie wideo. Zjawisko to może wystąpić, gdy obiekt jest oświetlany źródłem światła, które migocze w takt częstotliwości sieci (co ma miejsce przy oświetleniu lampami wyładowczymi zasilanymi przez klasyczny, magnetyczny układ zapłonowy, na przykład świetlówkami lub ulicznymi lampami sodowymi).

Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, sygnał przydźwięku sieciowego jest rejestrowany przez bardzo wiele urządzeń, nawet jeśli jest on bardzo słaby. Odpowiednie algorytmy umożliwiają wydobycie i analizę tych słabych sygnałów.


TOP 200