Sieć ekspertów

Internet umożliwia kontakt osób poszukujących odpowiedzi na różnego rodzaju pytania ze specjalistami zajmującymi się określoną dziedziną.

Internet umożliwia kontakt osób poszukujących odpowiedzi na różnego rodzaju pytania ze specjalistami zajmującymi się określoną dziedziną.

Serwisy tego typu działają w Internecie dopiero od niedawna. Źródłem ich dochodów będą nie tylko fundusze pochodzące z reklam, lecz także z prowizji pobieranej od opłaty, jaką musi wnieść osoba zainteresowana skorzystaniem z usług eksperta. Twórcy serwisów starają się pozyskać do współpracy liczne - wielotysięczne - grono specjalistów z różnych dziedzin, tak aby najbardziej różnorodne pytania trafiały do kompetentnej osoby, która udzieli na nie wyczerpującej odpowiedzi. Opłaty za porady są stosunkowo niskie. Wahają się od 10 do 1000 USD. Witryny te są przykładem nowej działalności w Internecie, w której zostają wykorzystane możliwości, jakie stwarza interaktywność sieci. Od dawna użytkownicy korzystali z darmowych odpowiedzi na pytania zadawane na internetowych listach dyskusyjnych. Tematyka tych list koncentruje się na ściśle określonej dziedzinie, dlatego są one odpowiednim rozwiązaniem do wymiany informacji dla tych, którzy stale są zainteresowani określonym zagadnieniem. Jeśli jednak ktoś zamierza tylko raz skorzystać z porady, zapisywanie się na listę dyskusyjną jest zbyt kłopotliwe. W tym przypadku lepszym rozwiązaniem są serwisy ekspertów.

Serwisy ekspertów wykorzystywane są także do innych celów np. dziennik New York Times niedawno kupił serwis ekspercki Abuzz.com, by uatrakcyjnić własny serwis internetowy. Często właś-ciciele serwisów eksperckich zawierają porozumienia o współpracy z właścicielami internetowych serwisów tematycznych, koncentrujących się na określonej dziedzinie. Serwisy eksperckie otrzymują dostęp do zasobów wiedzy i użytkowników serwisów tematycznych, w zamian je reklamując.

Być może serwisy eksperckie staną się w przyszłości podstawowym rozwiązaniem w zakresie np. świadczenia usług pomocy technicznej.


TOP 200