Sieć dojrzewa

Rozwiązania internetowe budzą coraz większe zaufanie użytkowników. Pokazały to jesienne targi Internet World, gdzie swoją ofertę przedstawiło kilkuset producentów.

Rozwiązania internetowe budzą coraz większe zaufanie użytkowników. Pokazały to jesienne targi Internet World, gdzie swoją ofertę przedstawiło kilkuset producentów.

Wśród nowości prezentowanych na nowojorskim Internet World można było spotkać produkty integrujące w sobie funkcje dotychczas rozdzielonych urządzeń sieciowych. Przykładowo, ACEdirector2 (Alteon Networks), który integruje w sobie przełączanie, routing, bilansowanie ruchu i prowadzenie serwera cache. NetScreen 1000 to program, który jest jednocześnie zaporą typu firewall, umożliwia budowanie sieci wirtualnych, bilansuje ruch i pozwala na jego kontrolę.

Duże zainteresowanie wzbudził także FrontPage 2000 (opis na str. 34), który w najbliższym czasie będzie dostępny na serwerze Microsoftu w wersji beta. Konkurentem tego produktu, służącego do kompleksowego tworzenia zawartości serwisów WWW, jest Authoring Server Suite firmy NetObjects.

Wiele z prezentowanych na Internet World produktów było związanych z nowymi technikami zabezpieczania danych i dostępu do systemów informatycznych. Program BioPassword (Net Nanny Software) uczy się sposobu, w jaki dany użytkownik wykorzystuje klawiaturę komputera (częstotliwość wykorzystania klawiszy specjalnych, średni czas przyciśnięcia klawisza, przerwy w pracy itd.). Informacja ta jest niezbędna w identyfikacji użytkownika już na etapie wpisywania hasła do komputera.

Przemówienia

Najbarwniejsze wystąpienie, w czasie towarzyszącej wystawie konferencji, wygłosił Larry Ellison z Oracle'a. Po raz kolejny stwierdził, że "wiąże przyszłość swojej firmy z Internetem" i zapowiedział, że Oracle wycofa się z oferowania systemów klasy klient/serwer na rzecz rozwiązań, w których aplikacje działają na wielu serwerach dostępnych dla użytkownika za pośrednictwem Internetu i korporacyjnych sieci intranetowych. Następna wersja systemu Oracle8i będzie działała już zgodnie z tym schematem, obsługując skompilowane i interpretowane aplikacje Javy. Oracle8i będzie platformą, w której integralną częścią obsługiwanych danych będą obiekty Javy i pliki Windows (poprzez Internet File System).

O nowatorskich rozwiązaniach poruszania się po pajęczynie WWW mówił John Wornock, jeden z pionierów , obecnie prezes firmy . Adobe opracowała technologię, w której oprogramowanie wyszukujące przegląda wskazany serwis WWW tworząc jego skompresowaną wersję (co najmniej kilkakrotnie) dostarczaną użytkownikowi jako plik PDF (Portable Document Format). Można ją wydrukować lub przeglądać podobnie jak strony WWW (zachowane zostają dowiązania, choć całość dostępna jest przy zmniejszonej skali).

Przetwarzanie rozproszone

Sun Microsystem zaczął promować architekturę Jini (opis str. 36). Dzięki niej komunikować się mają w sieci różne urządzenia, niekoniecznie komputerowe. Pojedyncze urządzenie musi dysponować oprogramowaniem o objętości jedynie 40 KB. Sun oferuje oprogramowanie Jini za darmo, ale żąda w zamian opłat licencyjnych za każde urządzenie, które korzysta z Jini. Pierwszymi klientami będą Seagate i Quantum.

Hewlett-Packard zapowiedział, że stopniowo będzie wycofywał się z wbudowywania do swojego oprogramowania własnej implementacji wirtualnej maszyny Javy (JVM). Zamiast tego w przyszłych wersjach systemu HP-UX znajdzie się Hot Spot for Java JVM licencjonowany od Suna (HP będzie także wykorzystywał zestaw narzędzi Java Development Kit 1.2 pochodzący od Suna).

Organizator targów i konferencji Internet World - firma MacklerMedia - została sprzedana przez jej założyciela amerykańskiej firmie wydawniczej Penton Media. Alan Meackler zajmie się obecnie wyłącznie prowadzeniem internetowego serwisu Internet.com.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200