Sieć dla przedstawicieli w pięciu krajach

GTS Poland zawarł umowę z grupą International Personal Finance (IPF). Przedmiotem trzyletniego kontraktu jest dostarczenie sieci korporacyjnej obejmującej swym zasięgiem pięć krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których obecnie działają spółki IPF.

Sieć dla przedstawicieli w pięciu krajach

International Personal Finance (IPF) jest dostawcą prostych, łatwo dostępnych produktów i usług finansowych. Firma powstała w 1997 r. jako dywizja Provident Financial. Obecnie zatrudnia 6 tys. pracowników i ponad 25 tys. przedstawicieli. GTS zbuduje rozległą sieć korporacyjną (IP VPN), która połączy podstawowe i zapasowe IPF zlokalizowane w Wielkiej Brytanii ze wszystkimi filiami prowadzącymi działalność w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii. Sieć zapewni również obieg danych i informacji między wszystkimi spółkami grupy oraz dostęp do tych samych systemów i aplikacji. GTS bierze na siebie całą odpowiedzialność za funkcjonowanie sieci, w tym zapewnienie niezbędnych zasobów osobowych, urządzeń sieciowych, bieżący monitoring jakości i wydajności sieci. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że korzysta z własnej sieci telekomunikacyjnej we wszystkich krajach.


TOP 200