Sieć definiowana programowo to przyszłość cyfrowego świata

Computerworld SD-WAN to obecnie najbardziej skuteczne narzędzie do optymalizacji firmowej sieci. Usługa pozwala na całkowitą kontrolę nad infrastrukturą sieciową, zwiększenie wydajności, bezpieczeństwo danych i elastyczny dostęp do ć aplikacji, kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wraz ze zmianą postrzegania IT w organizacjach – z roli „usłużnej” wobec biznesu do roli pełnoprawnego partnera, a nawet inicjatora nowych modeli biznesowych, zmienia się też podejście do firmowej infrastruktury. W tym również do infrastruktury sieciowej. Transformacja cyfrowa, realizowana za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych, musi obejmować również nie mniej istotne elementy IT, takie właśnie jak sieć. Coraz częściej organizacje w ramach transformacji cyfrowej biznesu zmieniają sposób konsumpcji IT. Migracja do chmury publicznej dla wielu firm stała się faktem. Inne przedsiębiorstwa wybrały środowiska wielochmurowe bądź hybrydowe, korzystając zarówno z chmur (publicznych i prywatnych) jak i rozwiązań on-premise, świadczonych z centrów danych (własnych i nie tylko), coraz częściej w modelu usługowym (as a Service). Zarówno pierwsze jak i drugie podejście wymaga nowego spojrzenia na sieć i nowoczesnej łączności pomiędzy nią a środowiskami chmurowymi i hybrydowymi.

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) to przyszłość sieci rozległych. Już dziś coraz więcej organizacji dostrzega zalety tej technologii sieciowej. Globalne badania pokazują, że ponad 2/3 firm wdrożyła lub niebawem wdroży to rozwiązanie, upatrując w nim element budowania przewagi konkurencyjnej. Zmiana sieci rozległej (Wide Area Network) postępuje w więc w szybkim tempie. Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych propozycji od czołowych dostawców technologii, zawierających projektowanie sieci, migrację czy opcję elastycznych zmian już w trakcie działania sieci w celu optymalizacji nowego rozwiązania. Taką ofertę na polskim rynku ma na przykład T-Mobile, który korzysta z globalnego know-how grupy oraz wieloletniego doświadczenia w budowie i zarządzaniu sieci rozległych dla wielu polskich przedsiębiorców.

Praca zdalna jako katalizator zmian?

Pandemia COVID-19 spowodowała ogromny wzrost zainteresowania pracą zdalną. Organizacje zmuszone do szybkiej zmiany modelu świadczenia usług i utrzymania ciągłości operacyjnej w nowych warunkach, bardziej odważnie sięgnęły po nowe technologie. Okazało się jednak, że kluczowym elementem przyspieszonej transformacji jest sieć i sposób realizacji usług za jej pośrednictwem. Zarządzanie ruchem użytkowników i aplikacji, operacje realizowane pomiędzy rozproszonymi oddziałami, centrami danych, pracownikami zdalnymi, chmurą publiczną i prywatną wymaga nowego podejścia. Kilka miesięcy funkcjonowania w nowych realiach biznesowych pozwoliło organizacjom wyciągnąć szereg wniosków dotyczących ewentualnych zmian w infrastrukturze IT, w tym w sieciowej, które pozwolą w niepewnej przyszłości znacznie lepiej reagować i „ustawiać biznes do odpowiedniego wiatru”.

Istotne przewagi nowej sieci

Wobec wzmożonego ruchu, niejednorodnego środowiska, na znaczeniu zyskało zwiększenie wydajności (przepustowości), niezawodności i elastyczności firmowych łączy. Realizacja usług o krytycznym znaczeniu dla organizacji w modelu rozproszonym geograficznie bez odpowiednich rozwiązań sieciowych może rodzić problemy związane z wydajnością istotnych aplikacji. SD-WAN gwarantuje natomiast wydajność obciążenia SaaS we wszystkich oddziałach organizacji (jak i u użytkowników zdalnych) poprzez monitorowanie wydajności i routingu aplikacji w czasie rzeczywistym, co nabiera szczególnego znaczenia w dobie zmienionego modelu funkcjonowania przedsiębiorstw i dostępu do firmowych zasobów.

Dzięki zastosowaniu SD-WAN znacznie prostsze stało się też wdrażanie i integracja nowych lokalizacji przedsiębiorstw z centralnie świadczonymi usługami, a przede wszystkim rozbudowana została analityka sieci poprzez dostęp do parametrów jakościowych sieci w czasie rzeczywistym z jednego miejsca, poprzez umożliwienie (jak w przypadku usługi oferowanej przez T-Mobile) dostępu do danych gromadzonych i analizowanych na platformie centralnej . Ruch w sieci może być analizowany i w optymalny sposób dostosowywany do potrzeb przedsiębiorstwa, a dane firmy przesyłane zgodnie z własną polityką określoną przez firmę.

Przewagą rozwiązania SD-WAN jest również możliwość wykorzystywania różnych rodzajów łączy dostępowych opartych o takie technologie jak: LTE, łącza optyczne, protokoły MPLS. SD-WAN w przyszłości będzie również zdolny zintegrować się z 5G.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

Nie mniej istotnym argumentem skłaniającym do przemyślenia dotychczasowego modelu sieciowego są koszty i automatyzacja procesów, prowadząca pośrednio właśnie do optymalizacji kosztowej infrastruktury sieciowej. I oczywiście bezpieczeństwo, które dało o sobie znać w nowej rzeczywistości „covidowej”. Kwestia odpowiedniego zabezpieczenia ruchu pomiędzy elementami sieci, odpowiednie zaszyfrowanie przesyłanych danych, dla wielu organizacji stała się priorytetem. Na wyżej wymienione potrzeby odpowiedzią jest właśnie SD -WAN. Dzięki temu rozwiązaniu zarządzanie środowiskiem niehomogenicznym, zarówno pod kątem lokalizacji jak sposobu transmisji danych i aplikacji, jest prostsze, szybciej też można wychwycić potencjalne anomalie w ruchu (automatyzacja tej funkcji). W ten sposób administratorzy sieci są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zasobów przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności łącz.

Organizacje, które rozpoczęły lub stoją u progu transformacyjnej ścieżki muszą uważnie przyjrzeć się rozwiązaniu SD-WAN. Nawet najbardziej wydajny silnik IT nie będzie w stanie optymalizować procesów organizacji, jeśli aplikacje i zasoby nie będą w efektywny sposób dostarczane w hybrydowej czy rozproszonej strukturze organizacji.

Najważniejsze benefity SD-WAN od T-Mobile
  • zwiększenie sprawności biznesowej - szybsze wdrażanie i integracja nowych lokalizacji z centralnie zarządzanymi usługami i „templejtami”
  • usprawnienie zarządzania siecią - łatwe wdrażanie i zarządzanie zasadami opartymi na gwarancjach jakości dla każdej używanej aplikacji
  • optymalizacja dostępu do zasobów chmurowych - monitorowanie wydajności i routingu aplikacji poprawia wydajność obciążenia SaaS we wszystkich oddziałach
  • poprawa bezpieczeństwa - większa kontrola sieci i segmentacja polityki
  • poprawa wydajność sieci - wykorzystanie wielu łączy z architekturą active-active i routingiem opartym na wydajności
  • redukcja kosztów - optymalizacja przepustowości, centralizacja zasobów
  • uproszczenie architektury w lokalizacjach - zoptymalizowana architektura sieci WAN pod kątem przepływności, bezpieczeństwa i redundancji rozwiązania zintegrowana z chmurą prywatną i publiczną, lokalne wyjście do Internetu
  • analityka sieci – dostęp do parametrów jakościowych sieci w czasie rzeczywistym

SD-WAN od T-Mobile. Dowiedź się więcej.

Dlaczego SD-WAN od T-Mobile – 7 najważniejszych powodów. Przeczytaj.

SD-WAN od T-Mobile a praca zdalna. Przeczytaj.