Sieć Ethernet coraz szybsza

Podczas targów NetWorld+Interop 2002 zbudowano testową sieć 10 Gigabit Ethernet. Intel zapowiedział wprowadzenie pierwszych produktów dla takich sieci.

Podczas targów NetWorld+Interop 2002 zbudowano testową sieć 10 Gigabit Ethernet. Intel zapowiedział wprowadzenie pierwszych produktów dla takich sieci.

Jednym z najważniejszych tematów majowych targów Net-World+Interop 2002 w Las Vegas była prezentacja transmisji z wykorzystaniem sieci pracującej w technologii 10 Gigabit Ethernet, oferującej szybkość 10 Gb/s na jednym łączu. I chociaż wydawać by się mogło, że rynkowa premiera urządzeń 10GE jest jeszcze bardzo odległa, gdyż ostateczna wersja standardu 802.3ae nie została jeszcze zatwierdzona, to w praktyce producenci są już gotowi do zaoferowania klientom gotowych rozwiązań. Intel zaprezentował już pierwsze produkty.

Testy z dużą szybkością

Sieć, której budowę sponsorował komitet 10 Gigabit Ethernet Alliance (10GEA), składała się z 19 urządzeń końcowych oraz 23 przełączników, urządzeń testowych oraz innych wykorzystujących ponad 150 km okab-lowania światłowodowego.

W sieci działały przełączniki 10 Gb/s firm Cisco Systems, Enterasys Networks, Extreme Networks, Foundry Networks oraz Nortela. Rolę urządzeń końcowych pełniły serwery unixowe HP, wyposażone w prototypowe karty 10 Gb/s Intela. W sieci zastosowano również cztery spośród siedmiu możliwych do wykorzystania rodzajów połączeń, które będą używane w sieciach 10GE.

Według producentów podstawową przeszkodą we wprowadzeniu na rynek urządzeń pracujących w nowym standardzie jest brak standardu. Komitet normalizacyjny IEEE, który planował zakończenie prac nad specyfikacją 802.3ae, opisującą transmisję 10 Gigabit Ethernet, w marcu br., przesunął ostateczne głosowanie na czerwiec br. Według IEEE było to spowodowane brakiem niektórych komponentów optycznych niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich koniecznych testów nowej technologii, oraz niewypracowaniem ostatecznego stanowiska wśród członków IEEE odnośnie do metodologii przeprowadzania testów poszczególnych komponentów i urządzeń. Autorzy standardu zapewniają jed-nak, że z technicznego punktu widzenia prace nad nim zostały już zamknięte, co oznacza, że obecnie prezentowane urządzenia budowane z wykorzystaniem wersji 802.3ae powinny być kompatybilne z ostateczną wersją specyfikacji.

Problematyczny standard

Jednym z powodów przedłużających się prac nad technologią 10GE jest złożoność zastosowanych w niej interfejsów optycznych. Dotychczas przy tworzeniu poprzednich wersji Ethernetu czerpano z najlepszych wzorców z innych technologii sieciowych, np. budowa interfejsów Fast Ethernetu została oparta na FDDI, a w standardzie Gigabit Ethernet zapożyczono wiele z technologii Fibre Channel. W przypadku 10GE twórcy standardu musieli opracować nowy interfejs.

Jednym ze skutków złożoności interfejsu jest wysoki koszt rozwiązań 10 Gb/s. Jak zapowiada IDC, należy się spodziewać, że cena pojedynczego portu 10GE wyniesie ok. 40 tys. USD, co stawia tę technologię poza zasięgiem wielu potencjalnie zainteresowanych jej zastosowaniem firm. Niemniej nadal stanowi ona tylko ułamek kosztów, jakie muszą ponieść firmy planujące instalowanie interfejsów sieci optycznych o identycznej przepustowości. Za port OC-192c o szybkości 10 Gb/s trzeba zapłacić ok. 300 tys. USD. Podobnie jak w przypadku Fast i Gigabit Ethernetu, ceny urządzeń budowanych w nowej technologii będą zapewne szybko spadać. IDC przewiduje, że do 2005 r. obniżą się one do poziomu 7800 USD za port, co będzie miało istotny wpływ na wielkość sprzedaży. Według IDC wyniesie ona jeszcze w tym roku około 9 tys. portów a w 2005 r. osiągnie 400 tys.

Zakres zastosowań

Producenci uważają, że pomimo wysokiej, początkowej ceny, nowa technologia znajdzie wielu nabywców wśród firm, które już zainwestowały w rozwiązania Gigabit Ethernet. Początkowo będzie stosowana przede wszystkim w szkieletach sieci gigabitowych do łączenia pracujących w nich przełączników, które udostępniają pasmo 1 Gb/s na potrzeby urządzeń końcowych: serwerów i wydajnych stacji roboczych.

Dotychczas do łączenia takich przełączników w wydajny szkie- let sieciowy wy-korzystywano technologię agregacji połączeń, stosując kilka równoległych łączy 1 Gb/s, co zwiększa- ło koszt budowy sieci (połączenie dwóch przełączników łączem 4 Gb/s wymagało "poświęcenia" w sumie ośmiu portów 1 Gb/s w obu urządzeniach).

Spadające ceny kart 1000Base-T z jednej strony ułatwiają wdrażanie technologii Gigabit Ethernet, z drugiej zaś przyczyniają się do "zapchania" szkieletów sieci LAN, wymuszając inwestycje w ich rozbudowę.


TOP 200