SevOne: wydajność sieci i aplikacji na celowniku

Urządzenia do pomiaru wydajności sieci i aplikacji firmy SevOne umożliwiają skalowanie systemu bez ograniczania przepustowości przez strumienie danych kontrolnych.

Performance Appliance Solution (PAS) to rodzina urządzeń typu appliance wyposażonych w oprogramowanie do zbierania danych o wydajności sieci i działających w niej aplikacji, wprowadzone na rynek przez nową firmę SevOne. PAS umożliwia rejestrację danych, które później mogą być wykorzystywane do analizy, planowania modernizacji lub zarządzania siecią i aplikacjami. System nie wymaga instalacji żadnych modułów agenckich, a wszystkie działające w sieci PAS zarówno przetwarzają zbierane informacje, jak i tworzą raporty. Jednocześnie komunikują się ze sobą i uzgadniają, jakie zadania są wykonywane przez poszczególne urządzenia w danym momencie. PAS można wykorzystać np. do analizy wydajności sieci, w której ma zostać zainstalowany system VoIP i oceny jak jego działanie będzie wpływać na inne aplikacje.

"Wąskim gardłem w większości systemów do zarządzania wydajnością sieci jest spadek przepustowości wraz ze wzrastającą liczbą instalowanych kolektorów natężenia ruchu, które przekazują informacje do modułu analizująco-raportującego. Nasz pomysł polega na tym, że urządzenia PAS są zarówno detektorami, jak i analizatorami pracującymi w systemie peer-to-peer, a w efekcie im więcej zostanie ich zainstalowanych w sieci, tym szybciej informacje są zbierane i analizowane" - mówi Vess Bakalov, dyrektor ds. rozwoju technologii w SevOne. "Użytkownicy potrzebują łatwych do wdrożenia narzędzi do monitorowania wydajności sieci. Dlatego też opracowaliśmy system o architekturze rozproszonej typu peer-to-peer, który umożliwia względnie łatwe zarządzanie dużymi i skomplikowanymi sieciami" - dodaje Michael Phelan, prezes i dyrektor SevOne.

Obecnie SevOne oferuje pięć modeli urządzeń PAS przeznaczonych dla środowisk IT o różnej wielkości. Ich ceny wynoszą od 25 tys. USD do 165 tys. USD, zależnie od liczby elementów systemu, które mają być zarządzane. Po zainstalowaniu w centrum danych, urządzenie monitoruje ruch sieciowy i analizuje jego typowe parametry. Na podstawie zebranych informacji tworzy wzorce umożliwiające późniejsze wykrywanie anomalii lub zagrożeń związanych z ograniczeniem przepustowości sieci, a w wypadku ich wystąpienia automatycznie generuje alerty do administratorów systemu.

Oprogramowanie wykorzystuje popularne protokoły, takie jak SNMP i Cisco NetFlow do pozyskiwania informacji o ruchu w sieci. Jak twierdzą przedstawiciele producenta, umożliwia to urządzeniom PAS komunikację w trybie peer-to-peer i istotnie ułatwia skalowanie systemu. PAS są konkurencją dla rozwiązań oferowanych przez InfoVista lub Concord eHealth (obecnie w ofercie CA). Producent chwali się, że wśród jego klientów są już takie korporacje jak Comcast, HBO, Credit Suisee lub JPMorgan Chase.


TOP 200