Setny użytkownik systemu analitycznego Eureca

Rozwijane przez firmę Controllig Systems oprogramowanie będzie wykorzystywane do planowania i monitorowania rentowności poszczególnych pionów działalności firmy home.pl. System Eureca ma pomóc w prognozowaniu obrotów, szacowaniu marż handlowych i rozliczaniu sprzedaży w podziale na typy działalności i grupy odbiorów.

Poza usługami hostingu domen firma świadczy bowiem również m.in. usługi z zakresu outsourcingu, hostingu oprogramowania i dzierżawy centrów danych. Oprogramowanie będzie także wykorzystywane do prowadzenia wielowymiarowych analiz kosztowych. "System Eureca wybraliśmy ze względu na możliwość dostosowania go do potrzeb naszej firmy. Oczekujemy, że oprogramowanie pomoże nam dobrze alokować środki finansowe i wskaże nowe możliwości dla rozwoju" - mówi Marcin Kuśmierz, dyrektor zarządzający firmy home.pl. System ma również pozwolić na integrację danych pochodzących z różnych rozwiązań biznesowych. Projekt wdrożenia systemu Eureca w firmie home.pl to setne wdrożenie oprogramowania firmy Controlling Systems.


TOP 200