Serwowanie oszczędności

Sun Microsystems promuje ideę konsolidacji serwerów w przedsiębiorstwach. Według firmy, wprowadzenie jej w życie umożliwi znaczne obniżenie kosztów obsługi informatycznej.

Sun Microsystems promuje ideę konsolidacji serwerów w przedsiębiorstwach. Według firmy, wprowadzenie jej w życie umożliwi znaczne obniżenie kosztów obsługi informatycznej.

Konsolidacja serwerów jest - zdaniem firm analitycznych - jednym z najważniejszych celów, jakie stawiają sobie działy informatyczne przedsiębiorstw. Według analityków Meta Group, konsolidacja serwerów zajmuje wysokie, czwarte miejsce na liście projektów informatycznych w największych amerykańskich firmach. Dzięki uruchomieniu aplikacji, baz danych i usług na mniejszej liczbie serwerów można zaoszczędzić 25-75% nakładów na obsługę, konserwację i administrację systemów. Za konsolidacją serwerów wyraźnie opowiadają się producenci serwerów unixowych, którzy w realizacji tej idei dostrzegają szansę na przekonanie klientów do stosowania swoich rozwiązań.

Jedną z firm, która na polskim rynku promuje konsolidację serwerów, jest Sun Microsystems, który proponuje zamianę kilku lub kilkunastu stosowanych w przedsiębiorstwach serwerów na maszynę Sun Enterprise 10000. Zdaniem przedstawicieli firmy, model ten pozwala na dynamiczne przydzielanie dostępnych zasobów, w tym przypisanie danej aplikacji odpowiedniej ilości mocy procesora, pamięci itp. Po przekroczeniu określonej wartości, system automatycznie przyzna jej zasoby przypisane do innego programu, lecz nie używane w tym czasie.

Model Enterprise 10000 w wersji 64-procesorowej można podzielić na 8 niezależnych logicznie domen. Komponenty serwera, takie jak procesory, pamięci układy wejścia/wyjścia, można wymieniać i dokładać bez wyłączania serwera.


TOP 200