Serwery pizza-box Dell, HP i Lenovo z Nehalem

Testowi poddano dwuprocesorowe serwery stelażowe trzech wiodących dostawców, które ze względu na swoją konstrukcję są często w slangu informatyków określane jako serwery typu pizza-box. Są one najczęściej używane do budowania podstawowej infrastruktury centrum danych.

Testowane urządzenia kosztują mniej więcej tyle samo i oferują podobne współczynniki cena/wydajność. Choć poszczególne modele udostępniają różne funkcje, to różnice między nimi nie są duże, o czym się można przekonać, oglądając tabelę z liczbą punktów, jaką każdy uzyskał w kolejnych kategoriach.

Serwery powszechnego użytku

Standardowe serwery typu pizza-box można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą wydajniejsze systemy obliczeniowe z wyższej półki, oferujące szerszą gamę funkcji (w tym zaawansowane technologie pozwalające wirtualizować zasoby) i co za tym idzie obsługujące bardziej wymagające aplikacje. Testom natomiast poddano tańsze serwery, należące do drugiej grupy, które umownie można nazwać jako serwery powszechnego użytku, czyli kupowane przez małe i średnie firmy (sektor MSP).

Zobacz również:

Serwery pizza-box Dell, HP i Lenovo z Nehalem

Jak już wspomniano, serwery pizza-box z najwyższej półki obsługują funkcje pozwalające konfigurować w ramach jednego fizycznego systemu wiele wirtualnych maszyn. Dlatego w serwerach takich można instalować dużo więcej pamięci RAM i mają one z reguły co najmniej cztery gniazda na procesory. Producenci takich serwerów przywiązują też mniejszą wagę do układów I/O, wiedząc, iż nie będą one obsługiwać większej liczby wewnętrznych dysków twardych.

Testowane serwery miały dwa gniazda na procesory, dlatego są one znacznie tańsze niż urządzenia potrafiące obsługiwać cztery układy CPU. Serwery te nie obsługują wirtualizacji, ale mają za to rozbudowaną część I/O, ponieważ użytkownicy z reguły instalują w nich większą liczbę dysków. W serwerach Dell i HP można zainstalować 8 dysków, a w serwerze produkowanym przez Lenovo nawet 12 ( zamiast 4 dysków można skonfigurować pamięć taśmową). Są to wszystko szybkie 2,5-calowe dyski z talerzami obracającymi się z szybkością 10 lub 15 tys. obrotów na minutę. W przypadku serwera Lenovo są to dyski o pojemności 300 GB, dlatego jest to produkt, w którym można zainstalować wewnętrzną pamięć dyskową o pojemności 3,6 TB. Serwer taki nie musi wtedy korzystać z usług zewnętrznych systemów pamięci masowych, co oznacza, że nie obciąża ruchem sieci LAN.

Serwery pizza-box Dell, HP i Lenovo z Nehalem


TOP 200