Serwery nowej generacji

Nowe platformy zapewniają nie tylko większą wydajność, ale przede wszystkim funkcje sprzętowego wspomagania mechanizmów wirtualizacyjnych.

Nowe platformy zapewniają nie tylko większą wydajność, ale przede wszystkim funkcje sprzętowego wspomagania mechanizmów wirtualizacyjnych.

Podobnej klasy serwery mają obecnie siedmiokrotnie wyższą moc przetwarzania danych niż modele dostępne na rynku jeszcze 4 lata temu. Choć jednak wzrost wydajności był i chyba zawsze będzie pożądany przez użytkowników, to ewolucja platform serwerowych obejmuje znacznie więcej - równie ważnych - elementów. W praktyce rozwój i zmiany technologiczne powodują, że nie tylko większa moc procesorów, ale również inne funkcje zwiększające wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo mogą być istotnym argumentem przemawiającym za wymianą starych serwerów na nowe modele.

Serwerowe procesory wielordzeniowe to już obecnie standard, a kolejne nowe układy - pojawiające się regularnie na rynku - są wyposażane w coraz większą liczbę jednostek CPU. Jest to ogólna tendencja, która dotyczy wszystkich platform x86, RISC i EPIC. Jeśli chodzi o najpopularniejszą platformę x86, to najnowsze układy Intel Xeon 7400 zawierają 6 jednostek CPU, ale na razie nie widać barier dla tego procesu i w niedługim czasie zaczną się pojawiać na rynku kolejne procesory z 8 lub 12 rdzeniami CPU. Ich zastosowaniom sprzyja rosnąca popularność wirtualizacji, usług webowych i systemów rozproszonych wykorzystujących tzw. cloud computing. Aplikacje tego rodzaju mogą bowiem efektywnie wykorzystać funkcje przetwarzania wielowątkowego.

Co daje inwestycja w nowe serwery

2 lata

- tyle wynosi zwrot z inwestycji w modele serwerów nowej generacji dzięki osiągniętej oszczędności kosztów energii.

Nowe wersje platform serwerowych pojawiają się coraz częściej. Intel np. wprowadza je regularnie co dwa lata. Choć niewiele jest firm, które byłyby w stanie wymieniać sprzęt tak często, to zbyt długie utrzymywanie starych modeli serwerów nie tylko relatywnie zmniejsza dostępną wydajność, ale powoduje też zwiększenie kosztów ich utrzymania i ogranicza możliwości wdrożenia nowych rozwiązań, takich jak choćby wirtualizacja.

Platformy serwerowe nowej generacji obsługują oczywiście pamięci ECC z korekcją błędów i macierze dysków RAID. Ale są też wyposażone w funkcje umożliwiające automatyzację tworzenia kopii zapasowych, w wypadku awarii i automatycznej instalacji aktualizacji oprogramowania, np. antywirusowego, w wielu pracujących w firmowej sieci komputerach. Oprócz tego zawierają coraz lepsze i wydajniejsze są mechanizmy pozwalające na zdalne zarządzanie i monitorowanie pracy serwerów.

W wypadku dużych firm wydaje się, że wszystkie te zalety nowych platform są dość oczywiste i doceniane przez menedżerów IT, a jedyną barierą, która może hamować wdrożenia jest wielkość budżetu i kalkulacje ekonomiczne. Jeśli chodzi o małe firmy, które nie mają wysoko kwalifikowanego personelu obsługującego system IT, to czasami korzystają one z komputerów PC, które pełnią funkcje serwerów. Według ocen prezentowanych przez Intela, serwer wyposażony w procesor Xeon o podstawowych parametrach podobnych do komputera PC zapewnia średnio dwa razy wyższą wydajność działających na nim aplikacji.

Przy ocenie szybkości zwrotu inwestycji w nowe serwery warto wziąć pod uwagę koszty związane ze zużyciem energii. Dopiero od kilku lat zmniejszanie poboru mocy procesorów i innych układów niezbędnych do funkcjonowania komputerów lub sprzętu sieciowego awansowało do rangi priorytetowego zadania inżynierów i konstruktorów. Efekty ich pracy są coraz bardziej widoczne, choć energooszczędność zawsze będzie konkurować z dążeniem do zwiększania wydajności. W praktyce trudno oczekiwać bezwzględnego zmniejszenia zużycia energii, ale istotne zwiększenie dostępnej mocy przetwarzania przy utrzymaniu poboru mocy na podobnym poziomie jest dla wielu firm atrakcyjną możliwością. W dużych firmach już blisko połowę kosztów utrzymania systemów IT pochłaniają rachunki za energię niezbędną do zasilania infrastruktury i chłodzenie serwerów.

Według szacunków Intela, oszczędność kosztów energii, którą można uzyskać przeprowadzając konsolidację starszych modeli serwerów i ich wymianę na modele nowej generacji pozwala na zwrot takiej inwestycji średnio w ciągu dwóch lat.

Technologia Intel VT składa się z trzech elementów

  • Intel VT w procesorach Xeon (Intel VT-x) i Itanium (Intel VT-i)
  • Intel Virtualization for Directed I/O (Intel VT-d)
  • Intel Virtualization for Connectivity (Intel VT-c)


TOP 200