Serwery i wirtualizacja

Popularyzacja wirtualizacji wpłynęła na modyfikację technologii serwerowych przede wszystkim powodując wprowadzenie mechanizmów sprzętowego wspomagania obsługi funkcji wirtualizacyjnych przez procesory, ale także spowodowała wzrost pojemności obsługiwanej pamięci RAM oraz wydajności systemów I/O.

Ale kluczowymi elementami dla zapewnienia wysokiej efektywności systemu zwirtualizowanego jest dobrze zaplanowana architektura równoważąca wydajność procesorów, interfejsów I/O i pojemności pamięci z wymaganiami hyperwizorów i działających pod ich kontrolą aplikacji.

Obecnie praktycznie wszyscy dostawcy serwerów oferują komputery z certyfikatami zgodności z systemami wirtualizacyjnymi. Dodatkowo, na rynku jest coraz większy wybór systemów określanych jako konwergentne, zintegrowane itp., które składają się z serwerów, pamięci masowych oraz preinstalowanej warstwy oprogramowania wirtualizacyjnego. W tym wypadku użytkownik zostaje zwolniony z konieczności dopasowania parametrów serwerów do planowanego wdrożenia platformy wirtualizacyjnej.

Zobacz również:

Jeśli jednak ktoś zamierza samodzielnie realizować projekt i kupować serwery i inne elementy systemu mające działać w środowisku zwirtualizowanym, to warto pamiętać, jak modyfikuje wymagania dotyczące parametrów serwerów, przede wszystkim dotyczące ich wydajności i pojemności pamięci RAM. Oprócz tego wpływa na konieczność weryfikacji stosowanych narzędzi do monitorowania i zarządzania systemem, a także związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych.

Zyski i koszty wirtualizacji

Wirtualizacja to obecnie technologia powszechnie stosowana w centrach danych wykorzystywanych przez duże i średnie przedsiębiorstwa. Inaczej jest w wypadku małych firm, które korzystają z niej rzadziej - wynika to głównie z powodu kosztów wdrożenia, które w małym systemie mogą być trudne do zaakceptowania i nie przynoszą szybkiego zwrotu inwestycji, a przede wszystkim kosztów utrzymania. Te ostatnie, w małej firmie, są często zbyt wysokie ze względu na znacznie większe skomplikowanie systemu, który musi być obsługiwany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bo wirtualizacja generuje dodatkowe koszty związane z zakupem licencji i wsparcia dla hyperwizorów, niezależne od standardowych kosztów licencji na systemy operacyjne i aplikacje. Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego często wymaga też wymiany serwerów oraz modyfikacji infrastruktury pamięci masowych.

Trudno jednak kwestionować zalety tej technologii. Daje ona możliwości względnie szybkiej i elastycznej modyfikacji funkcji systemu IT i dopasowania go do zmieniających się wymagań biznesowych. Na przykład, jeśli wzrasta lub maleje obciążenie generowane przez aplikacje, można odpowiednio włączać, wyłączać lub przenosić wirtualne serwery by ich moc przetwarzania uwzględniała zmiany.

Oprócz tego wirtualizacja umożliwia zmniejszenie kosztów utrzymania sprzętu, pomieszczeń i zużywanej energii przez utworzenie bardziej ekonomicznie efektywnych, wirtualnych pul zasobów serwerów, a także pamięci masowych i sieci.


TOP 200