Serwery i wirtualizacja

Zarządzanie środowiskiem zwirtualizowanym

Wdrożenie systemu wykorzystującego zwirtualizowane serwery jest prostsze niż późniejsze zarządzanie nim. Choć na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, praktycznie żaden dostawca nie oferuje oprogramowania, które pozwoliłyby na zarządzanie wszystkimi elementami środowiska zwirtualizowanego. Zdają sobie z tego sprawę mniejsi producenci i dlatego coraz częściej opracowują i udostępniają wtyczki pozwalające na współpracę i wymianę danych z popularnymi systemami do zarządzania przez ich oprogramowanie.

Na rynku jest coraz więcej narzędzi oferujących zaawansowane mechanizmy związane z bezpieczeństwem, tworzeniem kopii zapasowych lub kontrolą i usuwaniem zbędnych maszyn wirtualnych. Ale z reguły użytkownik musi sam dokonać wyboru oprogramowania, które obsługuje niektóre, ważne dla niego obszary zwirtualizowanego środowiska IT.

Zobacz również:

Wykorzystanie zalet wirtualizacji wymaga m.in. narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie wykorzystania zasobów i analizowania trendów umożliwiających planowanie modyfikacji i rozszerzeń infrastruktury. Niezbędne są też mechanizmy umożliwiające łatwą lub zautomatyzowaną rekonfigurację systemu pod kątem zwiększenia jego wydajności. Oznacza to m.in. możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi lub zwiększania pamięci dostępnej dla aplikacji.

W efekcie, analizując wymagania dotyczące parametrów serwerów, warto szczególna uwagę zwrócić nie tylko na ich zgodność z platformami wirtualizacyjnymi, ale również na oferowane przez producenta narzędzia do zarządzania systemem i ewentualne koszty zakupu dodatkowego oprogramowania. Bo koszty dotyczące inwestycji w same serwery z reguły są mniejsze niż związane z licencjami na narzędzia.

Blaski i cienie wirtualizacji

Wirtualizacja ma wiele zalet, ale zmienia wymagania dotyczące parametrów serwerów i innych elementów systemu.

• Wirtualizacja pozwala na uruchamianie różnych systemów operacyjnych w maszynach wirtualnych zainstalowanych w jednym fizycznym serwerze, a wirtualne serwery można reinstalować bez wpływu na system zainstalowany w serwerze fizycznym.

• Jeden serwer fizyczny z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym pozwala średnio na uruchomienie 10 serwerów wirtualnych obsługujących różne aplikacje. W efekcie jego awaria powoduje brak dostępu do wielu usług. Oznacza to, że wirtualizacja stawia wyższe wymagania na niezawodność sprzętu.

• Wirtualizacja zwiększa też wymagania na pojemność pamięci RAM. Jej maksymalna wartość jest ważnym parametrem, który należy uwzględnić przy wyborze serwera, a także kalkulacji kosztów jego zakupu.

• Łatwość uruchamiania wirtualnych serwerów i aplikacji stwarza nowy problem związany z monitorowaniem maszyn wirtualnych oraz kontrolowaniem cyklu życia aplikacji. Zakup umożliwiających to narzędzi to dodatkowy koszt.

• Kontrola dostępu do danych i zapewnienie bezpieczeństwa systemu w środowiskach zwirtualizowanych jest trudniejsza niż w systemach klasycznych. W systemie zwirtualizowanym trudniej jest polegać na standardowych, zewnętrznych mechanizmach kontroli działających w warstwie sieciowej, które zapewniają ochronę na poziomie najmniej wrażliwej aplikacji działającej na fizycznym serwerze.

• Wirtualizacja komplikuje też backup. Wymaga zakupu i wdrożenia oprogramowania efektywnie działającego w środowisku zwirtualizowanym. Należy zdawać sobie sprawę, że zrobienie kopii zapasowej kilku maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym może wyczerpać wszystkie jego zasoby.

• Jedną z zalet projektów wirtualizacji centrum danych jest konieczność analizy istniejącej infrastruktury IT i w efekcie możliwość eliminacji jej przestarzałych lub zbędnych elementów. W codziennej praktyce taka analiza jest rzadko kiedy realizowana.


TOP 200