Serwery i pamięci masowe: najnowsze trendy

Październikowe seminarium techniczne NetWorlda (24 - 25.10) poświęcone zostało problematyce systemów serwerowych i składowaniu danych. Stu uczestników zapoznało się z aspektami związanymi z wirtualizacją, centrami danych, wydajnością oraz oprogramowaniem zarządzającym całą infrastrukturą. Wiele miejsca poświęcono także systemowi Linux.

Serwery i pamięci masowe: najnowsze trendy
Prelegenci z firmy Hewlett-Packard przedstawili swoją wizję swobodnej i skalowalnej aranżacji zasobów środowiska przetwarzania danych. Poruszane tematy krążyły wokół nowoczesnych, a jednocześnie nieoderwanych w sposób znaczący od finansowych aspektów przedsięwzięcia, możliwości budowy systemów do przetwarzania danych. Konkretne przykłady poparto rozwiązaniami HP z zakresu serwerów typu blade (kasetowych), wirtualnych macierzy dyskowych i bibliotek taśmowych oraz narzędzi do wdrażania w życie idei ILM (Information Lifecycle Management).

Serwery i pamięci masowe: najnowsze trendy

Tomasz Barbaszewski

Ciekawe tezy zawarł w swym wystąpieniu Tomasz Barbaszewski z firmy ABA (prezentacja "Linux w zastosowaniach serwerowych"). Korzystając z bogatego doświadczenia we wdrażaniu i codziennym użytkowaniu serwerów opartych na systemach uniksowych (w tym także Linux), Tomasz Barbaszewski przedstawił tendencje rozwoju takich rozwiązań, przy zachowaniu obiektywnego spojrzenia na wady i zalety poszczególnych implementacji. Zwrócił uwagę na rozwiązania klasy Embedded Servers, kwestie związane z redundancją zasobów oraz interesujące właściwości serwerów typu blade. Największy nacisk położony został jednak na zastosowanie systemu Linux (kliknij na link i posłuchaj wypowiedzi), jako podstawy współczesnych systemów terminalowych i stosowanie serwerów opartych na tym systemie, używanych, jako serwery aplikacyjne. O polski akcent na rynku rozwiązań linuksowych oraz potencjalne problemy przy wdrażaniu systemów zapytaliśmy Tomasza Barbaszewskiego. Jak się okazuje Polska jest silnym ogniwem rozwojowym systemów opartych o Linux ( sieci gridowe, rozproszone). Nasz rozmówca wskazał również na różnice między systemem Unix a Linux, sugerując, że w pewnych zastosowaniach ten ostatni jest bardziej optymalną i zaawansowaną platformą.

Uczestnicy seminarium NetWorlda mogli także zapoznać się z ofertą APC, która przedstawiła swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kompleksowego projektowania i wyposażania pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu (serwerownie i centra danych). Przedstawiciele firmy zaprezentowali typowe rozwiązanie systemowe, gwarantujące wysoką wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji, działających w danym środowisku maszyn (m.in. redundantne zasilanie, klimatyzacja precyzyjna, szafy przemysłowe 19 cali, czujniki parametrów otoczenia i zintegrowane narzędzia do zarządzania). APC przedstawiło promowany przez siebie model infrastruktury serwerowej - system InfraStruXure - wyróżniający się modularnością, skalowalnością i zgodnością z wymaganymi standardami.

Wagę skonsolidowanego i przemyślanego modelu zarządzania szeroko pojętymi systemami IT, również w odniesieniu do serwerów i pamięci masowych, zaakcentował w swym wystąpieniu przedstawiciel ITIL.pl. Zaprezentowane teorie ITILowe (IT Infrastructure Library) ukazały powiązania usługowej funkcji systemów IT z często koniecznymi do wdrożenia procesami operacyjnymi i zarządzającymi daną infrastrukturą. Prelegent zwrócił także uwagę na istotę właściwego (biorąc pod uwagę potrzeby każdego przedsiębiorstwa) administrowania pojemnością zasobów i usług, ich niezawodnością i dostępnością.

Uczestnikom październikowego seminarium NW dostarczono również wyczerpujący i bogaty w treści merytoryczne materiał, obejmujący swym tematem obecny oraz przyszły stan technologii serwerowych i pamięci masowych. Wspólne opracowanie redaktorów NetWorlda (w osobach Krzysztofa Jakubika i Janusza Chusteckiego), w sposób całościowy pokazało aktualną sytuację rynkową i technologiczną segmentu serwerów i systemów składowania danych. Poruszono także kwestie wirtualizacji zasobów, zastosowanie procesorów wielordzeniowych w jednostkach centralnych komputerów oraz dokonano krótkiej analizy zarządzania cyklem życia informacji (ILM).

Nowym elementem, mającym duże szanse na wejście do kanonu spotkań seminaryjnych NetWorlda, stała się dyskusja panelowa. Ze względu na tematykę spotkania, została ona poświęcona w całości problematyce wirtualizacji serwerów i pamięci masowych.

Wkrótce przedstawimy relację z części warsztatowej seminarium "Serwery i pamięci masowe".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200