Serwery i VisualCafe

Rozszerzenia pakietu Symantec VisualCafe mają ułatwić programistom tworzenie aplikacji w Javie.

Rozszerzenia pakietu Symantec VisualCafe mają ułatwić programistom tworzenie aplikacji w Javie.

Symantec zamierza ułatwić tworzenie aplikacji internetowych złożonych ze standardowych komponentów Enterprise Beans (EJB), bez potrzeby zmieniania ich kodu przy osadzaniu aplikacji na dowolnym z popularnych serwerów aplikacyjnych Java: BEA WebLogic, IBM Web-Sphere, Iona Orbix BeansTalk, Sun NetDynamics i innych.

Strategia firmy opiera się na dwóch kluczowych elementach. Po pierwsze, Symantec opracowuje Symantec EJB Universal (UF) - modularny szkielet aplikacji złożonych z komponentów EJB dla pakietu VisualCafe Enterprise Suite. Drugi element stanowią rozszerzenia właściwości funkcjonalnych tego pakietu przez integrację specyficznych modułów, współpracujących z różnymi serwerami aplikacyjnymi.

Szkielet Symantec EJB Universal Framework ma zapewniać wspieranie procesu tworzenia aplikacji - od pisania kodu, edycji i kompilowania, po testowanie i usuwanie błędów. Do wspomagania procesu osadzania aplikacji UF będzie zawierał generatory: kodu EJB i pliku deskryptora osadzania DD (Deployment Descriptor), który zgodnie ze specyfikacją EJB 1.1 ma postać pliku w formacie XML. Pakiet tworzy również automatycznie pliki archiwalne typu JAR, używane do osadzania aplikacji. Testowanie aplikacji rozproszonych zapewni dostępna już technologia Single-View, umożliwiająca usuwanie błędów z komponentów aplikacji, działających na zdalnym serwerze aplikacyjnym.

Specjalizowane moduły do tworzenia specyficznej wersji aplikacji i osadzania jej na wybranym serwerze aplikacyjnym są już opracowywane. Jeszcze w lipcu br. pojawi się moduł do serwera WebLogic (firmy BEA Systems), później zaś moduły do serwerów WebSphere (IBM), Orbix BeansTalk (Iona Technologies) i NetDynamics (Sun).

Symantec zapewnia ułatwienia dla programistów dzięki współpracy z producentami pakietów narzędziowych do modelowania aplikacji i danych, testowania, zarządzania wersją kodu źródłowego, tworzenia dokumentacji, zarządzania projektami i in. Symantec VisualCafe Enterprise Suite współpracuje również z zestawem narzędziowym do tworzenia aplikacji komponentowych EJB dla serwera transakcyjnego PowerTier for EJB firmy Persistence Software.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200